Fagsamlinger torsdag

I forbindelse med UNINETT-konferansen 2017 arrangerer vi fagsamlinger dagen før og etter konferansen. Disse fagsamlingene byr på kurs, workshops og faglige dypdykk innenfor en lang rekke fag- og tjenesteområder. Det er ingen plenumssamlinger, men alle pauser og måltider er felles for samtlige deltakere.

Detaljert program kommer etter sommerferien. Fagsamlingene krever påmelding på lik linje med UNINETT-konferansen, og påmeldingen åpner 20. september

Tentativ plan for alle fagsamlingene torsdag 23. november:

 • 09:00-10.00:
  Registrering
 • 10.00-11.00:
  Sesjon 1
 • 11.00-11.30:
  Pause
 • 11.30-13.00:
  Sesjon 2
 • 13.00-14.00:
  Lunsj
 • 14.00-15.30:
  Sesjon 3
 • 15.30-16.00:
  Pause
 • 16.00-17.00:
  Sesjon 4