IRT: Nettverkssamling for formaliserte hendelsesresponsteam i UH-sektoren. Sal: Cosmos 3D

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger
   
 • 09.30-11.00: Sesjon 1 - Hendelseshåndtering i kunnskapssektoren
   

  •  Velkommen v/ UNINETT CERT (20 min)
    
  •  Arkitektur for ny portefølje av sikkerhetsverktøy og krav til logghåndtering, Arne Øslebø UNINETT (45 min)
    
  • Sikkerhetsanalyse - Status, Øyvind Eilertsen UNINETT (25 min)
    
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:Sesjon 2  - Teknisk dypdykk
   

  •  Bruk av ELK til sikkerhetsarbeid,   Espen Grøndahl UiO (30 min)
  • Endeutstyr sikkerhet med Cisco Amp,    Christoffer Hallstensen NTNU (30 min)

  • Talos - en global "threat intelligence" og respons organisasjon,    Andre Lambertsen, Cisco (30 min)

 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-15.30: Sesjon 3 - Samarbeid som virkemiddel
  • Erfaringer fra HelseCERT, Gunnar Johansen Norsk Helsenett (30 min)

  • Allvis NOR - Regelmessig kartlegging av sårbarheter, Hans Hansen og Kjetil Elfving NSM (30 min)

  • Kunnskapsdepartementet forventninger til sektorens hendelseshåndtering v/ Gustav Birkeland Kunnskapsdepartementet (30 min)

 • 15.30-16.00:
  Pause
   
 • 16.00-17.00: Sesjon 4 - Teamene i vår sektor
   

  •   1 - 5 min presentasjon fra tilstedeværende team i salen (teamet reiser seg i salen og teamleder presenterer sitt team. Meld inn dersom dere har spesifikke erfaringer eller hendelser man ønsker å dele med forsamlingen).
Time: 
Monday, November 20, 2017 - 09:30
Duration: 
450