Pedagogisk bruk av Canvas – parallell B. Cosmos 3B

Bruk av Canvas i undervisningen v/Vegard Moen, UNINETT

 • 09.0009.30: Registrering for alle fagsamlinger

 • 09.3011.00: Velkommen og workshop
  • Velkommen!
  • Oppsummering første møte i London
  • Samarbeidsformer og plan for videre arbeid om pedgagogisk bruk
  • 10.00–11.00: Workshop – samarbeidsgrupper – pedagogisk bruk. Deler i 30 minutter, roterer en gang:
   • Undervisning og kursdesign (inkludert samarbeid om opplæring)
   • Videoløsninger og Canvas
   • Vurdering og oppgaver
   • Evaluering av Canvas

 

 • 11.0011.30: Pause

 • 11.3013.00 Erfaringer med bruk av Canvas ved Høgskolen i Østfold, v/Magnus Nohr
  Magnus Nohr har brukt Canvas i egen undervisning i lengre tid, og går gjennom erfaringene Høgskolen i Østfold har gjort på en rekke områder. Det vil åpnes for diskusjon og erfaringsdeling under hvert område.

  • Peer review
  • Egenvurdering
  • Flervalgstester
  • Video som eksamensform
  • Viedoformat
  • Blueprint
  • Eksempel på design av kurs

 

 • 13.0014.00: Lunsj

 • 14.0015.30: Bruk av Canvas som MOOC-plattform. Eksempel fra Senter for IKT i utdanningen
  • Pedagogisk design og tilrettelegging av plattform
  • Hvordan forbedre UI (user interface) og UX (user experience) i Canvas

 

 • 15.3016.00: Pause

 • 16.0017.00: Tentativt: Evaluering av pilotemner/bruk av Canvas blant faglærere og studenter
Time: 
Monday, November 20, 2017 - 09:30
Duration: 
450