Styrket finansiering av Feide i revidert nasjonalbudsjett 2018

Høsten 2018 slås Uninetts tjenester Feide og Dataporten sammen til én tjeneste, pt. omtalt som Feide 2.0. Innføringen av Feide 2.0 i grunnskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsdirektoratet og Uninett. For å bidra til effektiv innføring av Feide 2.0 i grunnopplæringen styrker nå regjeringen finansieringen av dette arbeidet.

– Dette er veldig gode nyheter. Revidert budsjett viser at innsatsen vi har lagt ned rundt Feide og Dataporten nå bærer frukter. Vårt gode samarbeid med Utdanningsdirektoratet er avgjørende for at grunnopplæringen skal få tatt ut nytteverdien av Feide 2.0. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med grunnopplæringa og Utdanningsdirektoratet for å realisere det store gevinstpotensialet i Feide-tjenesten», sier Hildegunn Vada i Uninett, prosjektleder for Feide 2.0.

Den teknologiske skolesekken
Regjeringen skriver i revidert nasjonalbudsjett 2018 at de nå etablerer «….Den teknologiske skolesekken, for å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering og tilgang til gode digitale læremidler. Som en del av den teknologiske skolesekken vil det inngå en nasjonal ordning for digitale læremidler i grunnopplæringen og tiltak for kvalitet i læremidler. Den teknologiske skolesekken vil også inkludere flere tiltak for programmering i grunnopplæringen, blant annet tilskudd til vitensentrenes arbeid med programmering for elever og lærere. I 2018 vil det etableres en tilskuddsordning for utvikling av digitale læremidler».

Feide en forutsetning
Videre står det i revidert nasjonalbudsjett: «Regjeringen ser Feide 2.0 (Dataporten) som en forutsetning for god bruk av moderne digitale læremidler, der elevenes og lærernes personvern og informasjonssikkerhet ivaretas på en god måte». Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte nylig:

«For å kunne utnytte digitale læremidler og systemer på en god måte må det også sikres løsninger for god håndtering av informasjonssikkerhet, personvern og dataflyt mellom skoleeier og læremiddelprodusentene. Derfor ønsker regjeringen å prioritere videreutvikling av Feide 2.0 (Dataporten) som fellesløsning for sektoren. Feide 2.0 er et godt eksempel på at infrastruktur og digitalt innhold henger nøye sammen.»

– Feide en sentral plattform for digitalisering
Midlene som bevilges gjennom revidert nasjonalbudsjett forvaltes av Utdanningsdirektoratet.

– Udir er beredt til, sammen med Uninett, å videreutvikle Feide som den sentrale plattformen for utdanningssektoren i Norge og dermed bidra til økt digitalisering i en stor og sentral samfunnssektor, sier Trond Ingebretsen, Stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet.

Feide 2.0 lanseres 1. oktober 2018, som et resultat av at Feide-innlogging og Dataporten slås sammen til én tjeneste. 

Regjeringen følger nå opp Digitaliseringstrategi for grunnopplæringen 2017–2021 med konkrete bevilgninger. Uninett satser nå aktivt og fortsetter det gode samarbeidet med Utdanningsdirektoratet, UH-sektoren og grunnopplæringen med videreutviklingen av Feide, sier Anders Lund, Avdelingsdirektør i Uninett.