Uninett-dagene 2019

Time: Monday 11. to tuesday 12. november 2019

Location: Trondheim

Digital infrastruktur - Above and beyond?

 • Hovedpunkter i programmet er klart i juni 2019. De vil omhandle sikkerhet, infrastruktur, mellomvare og data:

  • CNaaS - Campus network as a service
  • Felles IAM i forskning og utdanning
  • Den fireårige nasjonale sikkerhetssatsingen
  • Sikkerhetstjenester fra Uninett
  • Uninett CERT
  • Trådløst nett
  • Neste generasjons forskningsnett
  • Tjenesteplattform for UH-sektoren
  • m.m.
    
 • Påmeldingen åpner i august/september 2019

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering.

Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut? Eller bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond?

Dette skal vi undersøke og drøfte nærmere på Uninett-dagene 2019. Konferansen byr på en blanding av plenumssesjoner og parallelle sesjoner, og arrangeres 11.–12. november 2019. Denne gang inntar vi gamle, ærverdige Britannia Hotel i hjertet av Trondheim sentrum.

Sett av datoene allerede nå! Nærmere informasjon om hovedtema, program og praktisk informasjon kommer etter hvert.