Uninettdagene 2019

Time: Monday 11. to tuesday 12. november 2019

Location: Trondheim

NB! Begrenset antall plasser på årets konferanse! Vi anbefaler snarlig påmelding før full-booking

Foredragsholdere i plenum:

 • Plenum tirsdag
  • Elise Lindeberg, avdelingsdirektør sikkerhetsavdelingen, NKOM - "Den digitale grunnmuren  - gjøre Norge 5G-klart"
  • Stig Ørsje, Avdelingsdirektør, UiT- Norges arktiske universitet
  • Håkon Grimstad, styremedlem i Uninett AS, tidligere adm.dir i Norsk Helsenett: "Ti år i helsesektoren - et uformelt tilbakeblikk"
  • Roar Olsen, direktør i UNIT, og  og Sigurd Eriksson, ass.direktør i UNIT
  • Bente Sollid Storehaug  

Høydepunkter fra parallellsesjonene:

 • Jakten på "Max" - fra hendelseshåndtering til politiaksjon, ved Christoffer Hallstensen, NTNU
 • To parallelle sesjoner viet innføring av felles IAM-løsning i UH-sektoren. UiB foreller om sin prosess som pilot i IAM-arbeidet

 

 

Deltakeravgifter:

 • "Full pakke", alt inkludert: 6000,- eks mva.
 • Begge konferansedager: 5000,- eks. mva.
 • Treff på Dokkhuset søndag kveld: 700,- eks mva.
 • Festmiddag Frimurerlosjen: 1000,- eks mva.
 • Kun én dag: 2500,- eks mva
 • Fagsamling onsdag 13. november: 1500,- eks. mva.

Digital infrastruktur – Above and beyond?

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering.

Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? Undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut? Eller bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond?

Dette skal vi undersøke og drøfte nærmere på Uninettdagene 2019. Konferansen byr på en blanding av plenumssesjoner og parallelle sesjoner, og arrangeres 11.–12. november 2019. Denne gang inntar vi gamle, ærverdige Britannia Hotel i hjertet av Trondheim sentrum. Hotellet gjenåpnet 1. april 2019, etter to års omfattende rehabilitering, under regi av eier Odd Reitan.