Uninettdagene 2019

Time: Monday 11. to tuesday 12. november 2019

Location: Britannia Hotel, Trondheim

Uninettdagene 2019 ble arrangert 11.-12. november 2019, med tilknyttet fagsamling om skyløsninger 13. november.
Vi takker alle våre deltakere for flotte dager på Britannia Hotel!

 

Filmer om hver av de nominerte til Uninett innovasjonspris 2019:

Som del av arrangementet delte vi ut Uninett Innovasjonspris. Vinner ble IT-avdelingen ved Universitetet i Bergen. Gratulerer!
De nominerte presenteres i følgende filmer:

Årets hovedtema: Digital infrastruktur – Above and beyond?

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og utdanning. Dette krever høy grad av digitalisering.

Infrastruktur, mellomvare, data og sikkerhet er viktige byggeklosser i den digitale grunnmuren for utdanning og forskning. Grunnmuren er en viktig premissgiver for pågående og framtidig digitalisering på universiteter og høyskoler.

Hvordan kan den digitale infrastrukturen best muliggjøre at forskerne, studentene, foreleserne og lederne blir verdensledende i sitt arbeid? I hvilken retning ønsker eller tror vi at utviklingen går, og i hvor stor grad evner vi å oppfylle nåtidens og framtidens krav til digital infrastruktur? Undervurderer vi framtidens behov og sakker akterut? Eller bygger vi for sterk og robust infrastruktur? Strekker vi oss for langt – above & beyond?

Dette drøftet vi nærmere på Uninettdagene 2019.