Program 14. januar

08:30 - 09:00
Alle

Felles registrering alle spor

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 08:30
09:00 - 10:30

IRT (Incidents Response Teams) - del 1

Workshop i hendelseshåndtering for nye team og nye medlemmer i etablerte team.

 • Innledningsforedrag, behovet for IRT
 • Gjennomgang av konsepter for hendelsesrespons

Programmet fortsetter etter pausen.
 

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 09:00
09:00 - 10:30

Sanntidssamling: Microsoft Teams del 1

Hva er egentlig “Teams”, og hvordan kan den hjelpe organisasjonen med samhandling? Teams som kommunikasjonsplattform «i skyen». Vi berører både praktiske og tekniske aspekter ved løsningen:

 • Som alternativ/arvtaker til SfB
 • Som verktøy for intern kommunikasjon
 • For kommunikasjon med studentene
 • For møteaktiviteter
 • Som annen plattform for telefoni

Microsoft vil være aktivt med på denne sesjonen der det vil bli presentasjoner, diskusjoner og mulighet for å avklare spørsmål. Vi ser gjerne at deltakende institusjoner er forberedt på si noen få ord om sine tanker omkring Teams, hvordan de eventuelt har tatt i bruk Teams, og om videre bruk i fremtiden.

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 09:00
10:30 - 11:00
Alle

Pause m/frukt

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 10:30
11:00 - 12:30

IRT (Incident Response Teams) - sesjon 2

Fortsettelse fra første sesjon:

 • Etablering av hendelseshåndtering i praksis
 • Presentasjon av Uninetts hendelseshåndeteringsteam Uninett CERT
 • Signering av avtale om informasjonsdeling, såkalt   «trafikklysprotokoll» (TLP), og signering av   kryptonøkler (PGP) for sikker meldingsutveksling.
Time: 
Monday, January 14, 2019 - 11:00
11:00 - 12:30

Sanntidssamling: Microsoft Teams del 2

forts:

Hva er egentlig “Teams”, og hvordan kan den hjelpe organisasjonen med samhandling? Teams som kommunikasjonsplattform «i skyen». Vi berører både praktiske og tekniske aspekter ved løsningen:

 • Som alternativ/arvtaker til SfB
 • Som verktøy for intern kommunikasjon
 • For kommunikasjon med studentene
 • For møteaktiviteter
 • Som annen plattform for telefoni

Microsoft vil være aktivt med på denne sesjonen der det vil bli presentasjoner, diskusjoner og mulighet for å avklare spørsmål. Vi ser gjerne at deltakende institusjoner er forberedt på si noen få ord om sine tanker omkring Teams, hvordan de eventuelt har tatt i bruk Teams, og om videre bruk i fremtiden.

 

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 11:00
12:30 - 13:30

Lunsj for alle deltakere

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 12:30
13:30 - 15:00

Sikkerhet: nysatsing på statsbudsjettet - sesjon 1

 • Gjennomgang av bakgrunn for sikkerhetssatsingen og tildeling av midler i statsbudsjettet.
 • Presentasjon av ulike sikkerhetsmessige problemstillinger vi ser i dag, og hva som er tenkt og gjort rundt satsingens innhold. Dette inkluderer også hva som er behandlet i fagutvalget for informasjonssikkerhet, som senere også skal legges frem for digitaliseringsstyret.

Vi kjører plenumsdebatt med fokus på behovene i sektoren og fra myndighetene, og videre på hvordan vi kan organisere et enda tettere samarbeid for å møte behovene på en effektiv måte.

Møt opp, og vær med på å påvirke prioriteringene og hvordan programmet skal utformes!

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 13:30
13:30 - 15:00

Sanntidssamling: UH-Skype

Status for tjenesten og overgangen til SfB 2019.

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 13:30
15:00 - 15:30

Pause m/litt søtt

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 15:00
15:30 - 17:00

Sikkerhet: nysatsing på statsbudsjettet - sesjon 2

 • Gjennomgang av bakgrunn for sikkerhetssatsingen og tildeling av midler i statsbudsjettet.
 • Presentasjon av ulike sikkerhetsmessige problemstillinger vi ser i dag, og hva som er tenkt og gjort rundt satsingens innhold. Dette inkluderer også hva som er behandlet i fagutvalget for informasjonssikkerhet, som senere også skal legges frem for digitaliseringsstyret.

Vi kjører plenumsdebatt med fokus på behovene i sektoren og fra myndighetene, og videre på hvordan vi kan organisere et enda tettere samarbeid for å møte behovene på en effektiv måte.

Møt opp, og vær med på å påvirke prioriteringene og hvordan programmet skal utformes!

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 15:30
15:30 - 17:00

Sanntidssamling: Sentralbord/støttesystem

Det er fremforhandlet en avtale om leveranse av sentralbord/støttesystem. Sesjonen vil beskrive avtalens innhold og den tekniske løsningen. Status og fremdriftsplan for leveransen vil presenteres.

UiB er pilot og vil fortelle om sine erfaringer så langt.

Leverandøren NetNordic stiller også opp.

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 15:30
19:00 - 22:00

Middag (NB! Krever påmelding)

Beskjed til alle påmeldte til middag:
Oppmøte presis klokka 19..00 i Cicignon restaurant i hotellets første etasje. Husk ditt deltakerkort! De som ikke tidligere har plukket opp sitt deltakerbevis kan hente det ved inngangen til restauranten

Vi samles til felles to-retters middag og tilhørende drikke i restaurant Cicignon på hotellet. NB! Deltakelse på middag krever påmelding.

Etter middagen er det reservert plass på Øx Tap Room, som tilbyr lokalt brygg m.m.

 

Time: 
Monday, January 14, 2019 - 19:00