Uninetts årlige tjenesteavgift for UH-sektoren

Alle universiteter og statlige høgskoler som benytter Uninett som internettleverandør, og som dermed er tilknyttet forskningsnettet, betaler en årlig tjenesteavgift. For dette får de ikke bare nettilgang, men også  tilgang til en rekke andre tjenester, blant annet gjennom grunnpakken.

Uninetts årlige tjenesteavgift utgjør store deler av Uninetts inntekter til drift og utvikling av forskningsnettet. Resten dekkes av tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, samt direktefakturering for nettbruk til andre kunder utenfor vår hovedmålgruppe.

Tjenesteavgift dekker tilknyting til og bruk av forskningsnettet. I tillegg har man tilgang til en rekke tilleggstjenester som er innbakt i tjenesteavgiften.

For en oversikt over Uninetts tjenester, se her