Incident Response Teams (IRT) i kunnskapssektoren

De fleste statlige virksomheter i forskning og høyere utdanning har lokale Incident Response Teams (IRT). Disse responsmiljøene samarbeider med Uninett CERT om å håndtere IKT-hendelser  (cybersikkerhet).

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har ansvar for å påse at virksomhetene etablerer egne reponsteams (IRT). 

Uninett CERT har det faglige ansvaret for å videreutvikle IRT-rollen og bidra til å gjøre institusjonene i stand til å ivareta denne. Vi tilbyr også nødvendig opplæring.


TLP-avtale påkrevd 
 

TLP står for trafikklysprotokoll, som muliggjør kontrollert deling av sensitiv informasjon. Det er en forutsetning at responsmiljøene (IRT) etablerer en såkalt TLP-avtale med Uninett AS og at de utveksler krypteringsnøkler slik at konfidensiell informasjon kan deles. 

 

Liste - Incident Response Teams

Om trafkklysprotokoll - TLP

Sikker chat-kanal