Team for hendelseshåndtering (IRT) i kunnskapssektoren

Ved å etablere et team for hendelseshåndtering (IRT), får din institusjon fortløpende tilgang til sensitiv informasjon som tillater dere å respondere raskere og mer effektivt på digitale trusler.

De fleste sentrale aktørene i sektoren har etter initiativ fra Uninett CERT etablert egne team for hendleseshåndtering (IRT – Incident Response Team).

Dette innebærer blant annet mulighet for å overføre sensitiv informasjon kryptert og avtaleverk som tillater oss å videreformidle informasjon fra tredjeparter som stiller krav til mottakerne. 

Varsler som ikke er begrenset på denne måten sendes fortsatt til alt sikkerhetspersonell i sektoren som abonnerer på det. Ta kontakt for påmelding.