Bruker e-infrastrukturressurser til å studere jordas indre

Bruker e-infrastrukturressurser til å studere jordas indre

By , 26. Jan 2018

Jorda er et komplekst og dynamisk system, og prosessene i jordas indre kan få katastrofale følger for mennesker i form av jordskjelv og vulkanutbrudd.

Read more

Får aldri nok e-infrastruktur

Får aldri nok e-infrastruktur

By Silje Marnburg Ellefsen, 29. Jan 2018

Moderne forskning generer store mengder data og krever svært stor regne- og lagringskapasitet. Mange forskningsoppgaver hadde rett og slett ikke vært mulig uten tungregning, og behovet for e-infrastruktur er stadig økende.

Read more

Bygger radar for å bedre forstå effektene av solstormer

Bygger radar for å bedre forstå effektene av solstormer

By Silje Marnburg Ellefsen, 12. Mar 2018

Solstormer kan påvirke – og i verste fall slå ut – viktig infrastruktur på jorda.  For at samfunnet skal være bedre forberedt på effektene av romvær, bygges nå radaren EISCAT 3D for å forbedre målingene av jordas ytre atmosfære. 

Read more

The Journey of Saga – From Prague to Trondheim

The Journey of Saga – From Prague to Trondheim

By Vigdis Guldseth, 16. May 2019

Three months after the contract for HPC Machine C1, now known as Saga, was signed, it was ready for its factory acceptance test (FAT) at the Foxconn factory in Kutny Hora outside of Prague.

Read more