Bygger radar for å bedre forstå effektene av solstormer

Bygger radar for å bedre forstå effektene av solstormer

By Silje Marnburg Ellefsen, 12. Mar 2018

Solstormer kan påvirke – og i verste fall slå ut – viktig infrastruktur på jorda.  For at samfunnet skal være bedre forberedt på effektene av romvær, bygges nå radaren EISCAT 3D for å forbedre målingene av jordas ytre atmosfære. 

Read more