Uninett og UiT innfører tjenestedesign: - Kul måte å involvere oss studenter og sluttbrukere på!

Uninett og UiT innfører tjenestedesign: - Kul måte å involvere oss studenter og sluttbrukere på!

By Mari Prestvik, 28. Apr 2019

Norges arktiske universitet – UiT og Uninett har våren 2019 startet et samarbeidsprosjekt om bruk av tjenestedesign eller design thinking i utvikling av digitale tjenester i forskning og høyere utdanning. Målet er at man gjennom tett involvering av sluttbrukere; både studenter, forskere og øvrige ansatte, skal utvikle gode og tilgjengelige digitale tjenester.

Read more