Beslutningspunkt 3 markerer at prosjektresultatet foreligger og klart for overlevering. Prosjektgodkjenningsgruppa skal verifisere at prosjektresultatet er i henhold til bestillingen/prosjektmandatet, samt gjennomgå dokumentasjonen produsert i gjennomføringsfasen. Dette utgjør til sammen beslutningsgrunnlaget for å avgjøre om overleveringen kan starte.

 

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumenter bør være utarbeidet og overlevert til prosjektgodkjenningsgruppa i forkant av beslutningspunktet:

 • Overleveringsplan
 • Siste statusrapport som bekrefter at prosjektresultatet foreligger

   

Beslutningstaker

Beslutningstaker for dette beslutningspunktet fremgår av B1-referatet for det aktuelle prosjektet. Normalt vil beslutningstaker være ledergruppen i én av avdelingene i selskapet. I UNINETT Norid fungerer selskapets ledergruppe som prosjektgodkjenningsgruppe på dette beslutningspunktet.

 

Beslutningsalternativer for prosjektet

 • Go - Fortsett til "Overleveringsfasen"
 • Rework - Bearbeid påkrevd dokumentasjon
 • Hold - Sett prosjektet på vent
 • Kill - Avslutt prosjektet

Hovedforutsetningen for at prosjektet skal få klarsignal (”Go") til å fortsette til neste fase, er at all påkrevd dokumentasjon er godkjent.

 

Andre beslutninger

 • Ingen
   

 >> Mal for referat/sjekkliste til B3