Program

Mandag 8. september 2014:

 • 0900 - 0910    Velkommen. Vidar Faltinsen, UNINETT.
 • 0910 - 0930    Presentasjon av UNINETT CERT. Rune Sydskjør,
  Leder UNINETT CERT
  Se presentasjon
 • 0930 - 1015     Målrettede angrep og trusselbilde, Marie Moe, NorCERT
  Se Presentasjon
 • 1015 - 1030      Pause
 • 1030 - 1115       Fremveksten av IRT-team. Margrete Raaum, FIRST *
  Presentasjon ikke tilgjengelig
 • 1115 - 1130        Erfaringer i startgropa for etablering av team, eksempler fra sektoren.
  Presentasjon ikke tilgjengelig
 • 1130 - 1145       Åpen for diskusjoner.
 • 1145 - 1245      Lunsj
 • 1245 - 1330     Demo, deteksjon av infiserte maskiner på campus. Ny tjeneste på målepåler. Arne Øslebø, UNINETT
  Se persentasjon
 • 1330 - 1415      Bruk av netflow. Rune Sydskjør, UNINETT
  Se presentasjon
 • 1430 - 1445     Pause
 • 1445 - 1530     Spam, phishing og andre e-post utfordringer. Øyvind Eilertsen, UNINETT
  Se presentasjon
   

Tirsdag 9. september 2014:

 • 0900 - 0945   DrDOS og div. protokoller som misbrukes. Tiltak man bør gjøre. Hvilke tiltak har UNINETT gjort. Per Arne Enstad, UNINETT
  Se presentasjon
 • 0945 - 1030    Viktigheten av å rydde bort infiserte maskiner og erfaringer fra bankbransjen. Ove Nærø, DNB IRT
  Presentasjon ikke tilgjengelig
 • 1030 - 1045     Pause
 • 1045 - 1115        Hva tilbyr UNINETT, Sekretariat for informasjonssikkerhet, Sertifikat etc. Øyvind Eilertsen, UNINETT
  Se presentasjon
 • 1115 - 1145         Porthamster - daglig portscan av hele nettet. Ole Martin Bjørndalen, UIT
  Se presentasjon
 • 1145 - 1245       Lunsj
 • 1245 - 1315       Demo, sentralisert logganalysesystem. Gurvinder Singh, UNINETT
  Se deler av presentasjonen
 • 1315 - 1330       Pause
 • 1330 - 1400     "Hjemmelekse" for deltagere. Diskusjon over ting som hver enkelt skal gjøre når de kommer hjem. Morten Knutsen, UNINETT.
  Se presentasjon
 • 1400 - 1430      Diskusjoner rundt nye tjenester. Hva er bra. Hva kan bli bedre. Plenumsdiskusjon.
 • 1430 - 1500      Avslutning.

* www.first.org (Forum of Incident Response and Security Teams)