Sponsorer

Vi takker våre sponsorer på UNINETT teknisk samling 2016! De vil alle være til stede med stands i vrimlearealet alle tre dager.