UNINETTs eksperimentelle tjenester og pilottjenester

UNINETT arbeider til enhver tid med eksperimentelle tjenester og pilottjenester.  Disse kan du lese mer om i beskrivelsen av hver enkelt tjeneste - gå via menyen.

Utvikling og drift av våre tjenester skjer gjerne i samarbeid med norske og internasjonale samarbeidspartnere. Mange av tjenestene er åpne for testing av brukere.