Kampen mot cyberkriminalitet i forskning og utdanning

Kampen mot cyberkriminalitet i forskning og utdanning

By Mari Prestvik, 12. Mar 2019

En fersk etterforskning gjennomført av amerikanske FBI avslører den urovekkende historien om en tilsynelatende harmløs e-post sendt til et førtitalls forskere ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo i 2015.

Read more

Previous blog posts

Andreas Solberg om API og dataflyt i offentlig sektor

Andreas Solberg om API og dataflyt i offentlig sektor

By Andreas Åkre Solberg, 06. Feb 2019

Chief Technical Officer (CTO) i Uninett, Andreas Solberg, deler i dette blogginnlegget sine innspill til arbeidet med API-katalog, infrastruktur for API og dataflyt i offentlig sektor.

Read more

Kan Campus Network as a Service avlaste og styrke de lokale IT-miljøene?

Kan Campus Network as a Service avlaste og styrke de lokale IT-miljøene?

By Mari Prestvik, 17. Jan 2019

Universitetene og høyskolene i Norge har internettforbindelse levert til døra. Dette er forskningsnettet, utviklet og driftet av Uninett. Nettverket internt på institusjonene, fordelt på ett eller flere campus, driftes lokalt og er ikke en del av forskningsnettet som sådan. Drift av lokalnett er til dels svært tidkrevende, og mange føler dette er tid som heller burde vært brukt til andre IT-oppgaver for å støtte forskerne og studentene. Kan en nasjonal tjeneste – Campus Network as a Service (CNaaS) - avlaste lokale nettverksfolk, styrke lokal spesialistkompetanse, heve sikkerheten og skape mer rasjonell drift? Et tjuetalls nettverksspesialister fra åtte universiteter og høyskoler var 16. januar samlet hos Uninett for å drøfte dette spørsmålet.

Read more

Viktig nettforbindelse mot utlandet oppgradert

Viktig nettforbindelse mot utlandet oppgradert

By Silje Marnburg Ellefsen, 07. Dec 2018

Nettforbindelsen fra Narvik til Sverige er nå oppgradert fra 10 Gbit/s til 100 Gbit/s. Skulle det skje store utfall eller forstyrrelser i Oslo-regionen, må potensielt all trafikk i det norske forskningsnettet mot utlandet gå via Narvik. Med kun 10 Gbit/s ville det blitt en betydelig flaskehals.

Read more

– Kult å få jobbe i selskapet som har både eduroam og Feide

– Kult å få jobbe i selskapet som har både eduroam og Feide

By Silje Marnburg Ellefsen, 27. Nov 2018

Ønsker du verdifull erfaring fra et av Norges fremste teknologimiljø før du tar fatt på arbeidslivet eller videre studier? Gjør som Karoline Berge og søk sommerjobb i Uninett. Berge hadde sommerjobb hos oss i 2018. Stillingene for 2019 lyses ut i desember.

Read more

Mer stabilt og pålitelig nett med bedre serverrom

Mer stabilt og pålitelig nett med bedre serverrom

By Silje Marnburg Ellefsen, 20. Nov 2018

Selv om stadig flere utdannings- og forskningstjenester nå flyttes ut i skyen, står fremdeles den kritiske nettinfrastrukturen igjen i serverrommene på campus. Studenter, undervisere og forskere er helt avhengige av en stabil og pålitelig nettinfrastruktur i sin jobb- og studiehverdag. 

Read more

– Du får mye ansvar, og det er behov for det du arbeider med

– Du får mye ansvar, og det er behov for det du arbeider med

By Silje Marnburg Ellefsen, 15. Nov 2018

Ønsker du verdifull erfaring fra et av Norges fremste teknologimiljø før du tar fatt på arbeidslivet eller videre studier? Gjør som Håvard Langdal og søk sommerjobb i Uninett. Langdal var sommerstudent i 2018 og jobber nå som systemutvikler hos oss ved siden av studiene. Stillingene for 2019 legges ut i desember.

Read more

Neste generasjons analyseverktøy for å oppdage sikkerhetsbrudd

Neste generasjons analyseverktøy for å oppdage sikkerhetsbrudd

By Silje Marnburg Ellefsen, 31. Oct 2018

Regjeringen styrker informasjonssikkerheten i universitets- og høyskolesektoren og foreslår i statsbudsjettet å forbedre evnen til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser. Bedre analyseverktøy nevnes som et nødvendig tiltak.

Read more

Mangler nettsiden hengelås?

Mangler nettsiden hengelås?

By Silje Marnburg Ellefsen, 24. Oct 2018

Nettsider lar seg enkelt forfalske, og hvem som helst kan utgi seg for å være en annen på e-post. Det er allment kjent at disse metodene brukes av kriminelle for å få tak i sensitiv informasjon som passord eller betalingsopplysninger.

Read more

Hvilke lagringsbehov har universitets- og høyskolesektoren?

Hvilke lagringsbehov har universitets- og høyskolesektoren?

By Silje Marnburg Ellefsen, 01. Oct 2018

Uninett har startet en kartlegging av behovene for datalagring i universitets- og høyskolesektoren. 

Read more

Fremtidens digitale økosystem for utdanning i Norge

Fremtidens digitale økosystem for utdanning i Norge

By Andreas Åkre Solberg, 30. Jul 2018

Teknisk arkitekt i Uninett, Andreas Solberg, deler i dette blogginnlegget sine refleksjoner om fremtidens digitale økosystem for utdanning.

Read more

Pages