Sertifikattjenesten fra Uninett

Ny underleverandør og kundeportal for Uninetts sertifikattjeneste

Gjennom tjenesten sikkerhetssertifikater fra Uninett administrerer våre kunder sine sertifikater gjennom en portalside levert av underleverandør. Til nå har vår underleverandør vært DigiCERT. Etter en anbudsrunde i regi av GÉANT er det nå klart at firmaet Sectigo blir ny underleverandør fra og med 1. mai 2020.

Alle våre kunder beholder sin tilgang til DigiCert-portalen, slik at de kan holde oversikt over utstedte sertifikater og utløpsdatoer, samt revokere sertifikater. Det vil imidlertid ikke lenger bli utstedt nye sertifikater via DigiCERT etter 30. april 2020

Pilotfase starter i februar

GÉANT gjennomfører nå testing med sertifikater fra Sectigo i flere land. Det er forløpig ikke avklart når denne testingen skal foregå i Norge, men Uninett vil starte testing så snart vi får tilgang til ny løsning. Vi tar sikte på å ha ny løsning på plass for alle våre kunder i god tid før ny avtale trer i kraft 1. mai. Sertifikater som er utstedt fra DigiCert vil fortsatt være gyldige til utløpsdatoen som ble fastsatt ved bestilling

Portefølje og prismodell består
Prismodellen vil bli den samme som tidligere, altså en
abonnementsløsning der Uninetts kunder kan få utstedt et vilkårlig antall sertifikater.

Tjenesten vil fortsatt bestå av samme produktportefølje:

  • Tjenersertifikater
  • Personsertifikater
  • Gridsertifikater
  • Kodesigneringssertifikater
  • Sertikater for dokumentsignering