Erfaringssamling digital eksamen 2017

Tid: Onsdag 29. mars 2017

Sted: Radisson Blu Gardermoen

UNINETT arrangerte erfaringsseminar om digital eksamen på Gardermoen onsdag 29. mars 2017.

Her er presentasjoner fra samlingen

Målgruppe for samlingen var både prosjekter for digitalisering av eksamen og studieadministrativt ansatte med kunnskap om FS-bruk for eksamen. Workshopen rettet seg mot tidlig fase av digitalisering.

Deltakere forberedte seg til relevante gruppearbeider før samlingen - se nedenfor:

Deltakeravgift: 1500,-