Erfaringssamling digital eksamen 2017

Tid: Onsdag 29. mars 2017

Sted: Radisson Blu Gardermoen

UNINETT arrangerer erfaringsseminar om digital eksamen på Gardermoen onsdag 29. mars klokka 10.00-18.00. Ceres arbeidsgruppe legger fram arbeidet sitt, og det blir erfaringsdeling med arbeidsøkter for sensur, begrunnelse/klage og arkivering. I tillegg blir det egen workshop fra lunsj for dem som er i tidlig fase med digitalisering av eksamen.

Målgruppe for samlingen er både prosjekter for digitalisering av eksamen og studieadministrativt ansatte med kunnskap om FS-bruk for eksamen. Workshopen retter seg mot tidlig fase av digitalisering.

NB! Det er ønskelig at alle deltakere forbereder seg til relevante gruppearbeider - se nedenfor

Deltakeravgift: 1500,-