Europeisk innovasjonspris til Ingrid Melve

Vietsch Foundation er en veldedig organisasjon som arbeider for å fremme utvikling av netteknologi til forskning og høyere utdanning. Hvert år deler organisasjonen ut en hederspris til personer som i løpet av sin karriere har bidratt til prestasjoner som har vært av stor verdi for forskning og høyere utdanning.

Hedersprisen for 2018 ble tildelt Licia Florio (GÉANT) og Ingrid Melve (Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) under den europeiske forskningsnettkonferansen TNC18 i Trondheim 10.–14. juni.

Melve mottok prisen for sitt arbeid med flere innovative tiltak som har utviklet seg til å bli viktige tjenester for høyere utdanning og forskning. Hun har blant annet ledet Feide, en tjeneste for felles innlogging i hele den norske utdanningssektoren, der Melve bidro sterkt med internasjonale løsninger. Hun har også ledet Uninetts eCampus-program som etablerte fellesløsninger for digital eksamen, undervisningsvideo og klasserom på nett. Melve har vært en ettertraktet foredragsholder og programkomitéleder internasjonalt. I dag er hun fagdirektør i Unit.

– Den norske modellen for samarbeid, der universiteter og høyskoler sammen satser digitalt på en systematisk måte, ligger bak tildelingen. Vi har bygd felles nett, felles identitet i Feide, felles løsninger for digital eksamen og felles infrastruktur. Jeg tror på samarbeid og betydningen av små ting – de daglige forbedringene vi deler for å skape fornuftig bruk av IKT. Forskningsnettet Uninett har i 25 år arbeidet målbevisst med IKT for forskning og høyere utdanning, og jeg har hatt gleden av å få dele det norske arbeidet med våre europeiske partnere. Nå gleder jeg meg til å fortsette arbeidet for fellesløsninger også i Unit, sier Ingrid Melve.

Fakta om Unit

  • 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av Uninett samlet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
  • Unit eies av Kunnskapsdepartementet og har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. 
  • Direktoratet har ansvar for nasjonal samordning og forvaltning av IKT i universitets- og høyskolesektoren, og det leverer allerede et bredt spekter av tjenester til høyere utdanning og forskning.
  • Virksomheten har cirka 200 ansatte og 520 millioner i omsetning. Unit forvalter avtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling.
  • Hovedkontoret ligger i Trondheim, og Unit har avdelingskontor i Oslo.