Faggruppemøter

UH-sky arrangerer to ulike faggruppemøter onsdag. Deltakelse krever egen påmelding.

  • Faggruppe for skyteknologi (Rom: Luna 2) Sesjonsleder: Jan Meijer, UNINETT - se program her
     
  • Faggruppe for porteføljeutvikling og -forvaltning (Rom: Luna 3) Sesjonsleder Odd Asbjøn Halseth, UNINETT - se program her