Fagsamling onsdag

Sesjonsleder: Rune Myrhaug, Uninett AS

Uninett AS samarbeider i 2019 med Enable AS og UH-sektoren om å definere en "beste praksis" for å oppnå best mulig beskyttelse av data, enheter og identiteter ved skyløsninger. Arbeidet og beste praksis-dokumentet baseres i stor grad på helhetlig bruk av Microsofts portefølje av skytjenester.

Vi håper å kunne presentere konkrete resultater fra dette samarbeidet på fagsamlingen denne dagen.

Kontaktperson for fagsamlingen: Rune Myrhaug, rune.myrhaug@uninett.no

Påmelding:
Alle deltakere og innledere melder seg på her: https://events.provisoevent.no/uninett/events/uninettdagene2019/register

Program: 

09:00 - 09:05 - Velkommen

09:05 – 09:50 – God praksis – Beskyttelse av identiteter, data og enheter (Microsoft 365 sikkerhetsløsninger)

09:50 - 10:10 - Mobilitet og datafangst i forskning (Karine UiO) 

10:10 - 10:40 - Pause

10:40 - 11:00 - SafeSpring

11:00 - 11:15 - Informasjon om neste generasjon av IaaS GEANT avtalen (OCRE)

11:15 - 12:00 - Amazon AWS Intro

12:00 - 13:00 - Lunsj/Pause

13:00 - 13:45 - Amazon AWS Technical Deep Dive / Latest and greatest

13:45 - 14:30 - Microsoft Azure Intro

14:30 - 15:00 - Pause

15:00 - 15:45 - Microsoft Azure Technical Deep Dive / Latest and greatest

15:45 - 16:00 – Avslutning

NB! Små justeringer kan forekomme