Fagsamlinger torsdag

09:00 - 09:30

Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne)

Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:00
09:30 - 17:00

Sky faggruppemøte - skyteknologi (halvdags)

Faggruppen for skyteknologi får denne gang en introduksjon til maskinlæring. Hva er maskinlæring, og hvorfor er det viktig å kjenne til for IT-avdelingene?  Vi får presentasjoner fra akademia og kommersielle leverandører. Etter pausen blir det en oppdatering på arbeid med kontainere og konseptene for føderert kontainer orkestrering

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00:
  Sesjon 1
   
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:
  Sesjon 2
   
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Sky faggruppemøte - porteføljestyring

Bli med på fagsamling hvor vi skal diskutere Office 365 og dens påvirkning på sektoren. Sammen skal vi se nærmere på hvordan en slik skyløsning påvirker og styrer utviklingen innenfor applikasjonsporteføljen. Vi får gode foredragsholdere fra Microsoft og andre eksterne parter, samt fra UNINETT. Sammen ser vi nærmere på hvordan UH-sektoren kan utvikle en sterk portefølje med gode skytjenester som er tilpasset sektorens behov.

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09:30 til 11: 00 Sesjon 1
  • 09:30 til 10:00: Office 365 og porteføljestyring i sektoren
  • 10:00 til 11:00: Tekniske utfordringer rundt implementering av Office 365
    
 • 11:00 til 11:30 Pause
   
 • 11:30 til 13:00: Sesjon 2
  • 11:30 til 12:15: Office 365 videre framdrift i Microsoft
  • 12:15 til 13:00 Office 365 og GDPR
    
 • 13:00 til 14:00 Lunch
   
 • 14:00 til 15:30 Sesjon 3
  • 14:00 til 14:45 Onedrive som hjemmeområde, utfordringer og muligheter
  • 14:45 til 15:30 Back-up og Disaster recovery fra/til sky
 • 15:30 til 16:00 Pause
   
 • 16:00 til 17:00 Sesjon 4
  • Diskusjon – veien videre
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Digitalt læringsmiljø og integrasjoner

Denne dagen skal vi jobbe sammen om integrasjoner i det digitale læringsmiljøet. Vi kommer til å få se presentasjoner av eksisterende integrasjoner sånn at vi kan lære av de som har gått opp løypa allerede. Vi kommer også til å diskutere ønskede og nye integrasjoner og da får du mulighet til å si hvordan DU mener det bør være

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00:
  Sesjon 1
   
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:
  Sesjon 2
   
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-15.30:
  Sesjon 3
   
 • 15.30-16.00:
  Pause
   
 • 16.00-17.00:
  Sesjon 4
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Dokumentasjonsforvaltning

Sesjonsleder: Leif Kristiansen/Elin. K. Olsen, UNINETT

Bli med på fagsamling der vi diskuterer de utfordringene som finner sted ut fra et dokumentasjonsforvaltnings-perspektiv. Fokus vil være på utfordringer knyttet til standardisering, og integrasjoner fra tredjepartsleverandører. I tillegg får vi vite hva en dokumentarkitekt er for noe

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00:
  • Innledning fra KD/UNINETT
  • GDPR –innvirkninger på bruken av P360 v/Tieto
    
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:
  • Post til virksomheter og toveisløsning for SDP v/Difi og Altinn
  • eSignatur og integrasjon mot Folkeregisteret v/Difi og Tieto
    
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-15.30:
  • 360 Online – Hvilke muligheter gir online-løsningen v/Leif, Atle og Lars.
  • eArkiv i Trondhem kommune v/ Jean Philip Caquet

    

 • 15.30-16.00:
  Pause
   
 • 16.00-17.00:
  • Nytt prioriteringsråd v/ UNINETT
  • Info om ny sammensetning av rådet v/UNINETT
  • Nytt mandat for AU v/UNINETT
  • Valg av nye medlemmer v/UNINETT
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Prioriteringsrådsmøte for nett og nettnære tjenester (lukket, kun medlemmer)

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00:
  Sesjon 1
   
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:
  Sesjon 2
   
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-15.30:
  Sesjon 3
   
 • 15.30-16.00:
  Pause
   
 • 16.00-17.00:
  Sesjon 4
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30