Fagsamlinger 23.11

09:00 - 09:30

Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne)

Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:00
09:30 - 17:00

Sky faggruppemøte - skyteknologi (halvdags). Sal: Cosmos 3D

Faggruppen for skyteknologi får denne gang en introduksjon til maskinlæring. Hva er maskinlæring, og hvorfor er det viktig å kjenne til for IT-avdelingene?  Vi får presentasjoner fra akademia og kommersielle leverandører. Etter pausen blir det en oppdatering på arbeid med kontainere og konseptene for føderert kontainer orkestrering

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00: Maskinlæring
  • 0930-1000: Maskinlæring: Introduksjon, eksempler og erfaringer. Ved Lars Joakim Nilsson, Inmeta
  • 1000-1030: Erfaringer med bruk av Sigma-cluster med Titans. Ved Lars Ailo Bongo, UiT.
  • 1030-1100: ResearchLab, Glenna2 og NIRD. Ved Gurvinder Singh, UNINETT.
    
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00: DevOps - introduksjon og erfaringsdeling
  • 1130-1150: DevOps - intro og verktøy. Ved Morten Knutsen, UNINETT.
  • 1150-1210: Tilpasning av applikasjoner til containere. Ved Andreas Solberg, UNINETT.
  • 1210-1300: Runde rundt bordet. Hvilke erfaringer har vi med DevOps? Har vi spørsmål/diskusjoner som vi ønsker å dele med resten?
    
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00: Vel hjem!
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Sky faggruppemøte - porteføljestyring. Sal: Cosmos 3A

Bli med på fagsamling hvor vi skal diskutere Office 365 og dens påvirkning på sektoren. Sammen skal vi se nærmere på hvordan en slik skyløsning påvirker og styrer utviklingen innenfor applikasjonsporteføljen. Vi får gode foredragsholdere fra Microsoft og andre eksterne parter, samt fra UNINETT. Sammen ser vi nærmere på hvordan UH-sektoren kan utvikle en sterk portefølje med gode skytjenester som er tilpasset sektorens behov.

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09:30 til 11: 00 Sesjon 1
  • 09:30 til 10:00: Office 365 og porteføljestyring i sektoren

  • 10:00 til 11:00: 10 faktorer for en vellykket utrulling av Office 365 (Eirik Christiansen, Microsoft)

 • 11:00 til 11:30 Pause
   
 • 11:30 til 13:00: Sesjon 2
  • 11:30 til 12:15: Office 365 videre framdrift i Microsoft – roadmap (Eirik Christiansen, Microsoft)

  • 12:15 til 13:00 Office 365 og GDPR (Ole Tom Seierstad, Microsoft)

 • 13:00 til 14:00 Lunch
   
 • 14:00 til 15:30 Sesjon 3
  • 14:00 til 14:30 Onedrive som hjemmeområde, utfordringer og muligheter (Olav Tvedt, MVP, Lumagate)

  • 14:30 til 15:30 Back-up og Disaster recovery fra/til sky (Inge Wagle, Proact)

 • 15:30 til 16:00 Pause
   
 • 16:00 til 17:00 Sesjon 4
  • Diskusjon – veien videre
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Digitalt læringsmiljø og integrasjoner. Sal: Cosmos 3B

NB! Programmet på denne fagsamlingen avviker noe fra de øvrige samlingene denne dagen, men lunsj er felles.

Sesjonsleder: Thorleif Hallen, UNINETT

Denne dagen skal vi jobbe sammen om integrasjoner i det digitale læringsmiljøet. Vi kommer til å få se presentasjoner av eksisterende integrasjoner sånn at vi kan lære av de som har gått opp løypa allerede. Vi kommer også til å diskutere ønskede og nye integrasjoner og da får du mulighet til å si hvordan DU mener det bør være

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 10.00-10.15:
  • Innledning v/UNINETT
    
 • 10.15-11.15:
  • Integrasjon mellom Canvas og TimeEdit v/Kong Arthur
    
 • 11.15-11.45: Pause
   
 • 11.45-12.15:
  • Ceres- andre generasjons FS-integrasjon, v/Martin Sagen, Ceres
    
 • 12.15-13.00:
  • LOR og integrasjoner - Jan Erik Garshol, BIBSYS
    
 • 13.00-14.00: Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-14.30:
  • Leganto v/Asbjørn Risan, BIBSYS
    
 • 14.30-15.30:
  • Digital eksamen og integrasjoner, v/Ingrid Melve, UNINETT
    
 • 15.30- Avslutning
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Dokumentasjonsforvaltning. Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Leif Kristiansen/Elin. K. Olsen, UNINETT

Bli med på fagsamling der vi diskuterer de utfordringene som finner sted ut fra et dokumentasjonsforvaltnings-perspektiv. Fokus vil være på utfordringer knyttet til standardisering, og integrasjoner fra tredjepartsleverandører. I tillegg får vi vite hva en dokumentarkitekt er for noe

Program:

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00:
  • Innledning fra KD/UNINETT
  • Post til virksomheter og toveisløsning for SDP v/Difi og Altinn
  • eSignatur og integrasjon mot Folkeregisteret v/Difi og Tieto
    
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:
  • GDPR –innvirkninger på bruken av P360 v/Tieto
    
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-15.30:
  • 360 Online – Hvilke muligheter gir online-løsningen v/Leif, Atle og Lars.
  • eArkiv i Trondhem kommune v/ Jean Philip Caquet
  •  
 • 15.30-16.00:
  Pause
   
 • 16.00-17.00:
  • Nytt prioriteringsråd v/ UNINETT
  • Info om ny sammensetning av rådet v/UNINETT
  • Nytt mandat for AU v/UNINETT
  • Valg av nye medlemmer v/UNINETT
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30
09:30 - 17:00

Prioriteringsrådsmøte for nett og nettnære tjenester (lukket, kun medlemmer). Rom: Living 4

Program: Dette er tider for alle fagsamlingene. Programmet for prioriteringsrådsmøtet avviker fra de øvrige samlingene, men lunsj og pauser går samtidig

 • 09:00-09.30:
  Registrering for alle fagsamlinger torsdag (nyankomne deltakere)
   
 • 09.30-11.00:
  Sesjon 1
   
 • 11.00-11.30:
  Pause
   
 • 11.30-13.00:
  Sesjon 2
   
 • 13.00-14.00:
  Lunsj for alle fagsamlinger
   
 • 14.00-15.30:
  Sesjon 3
   
 • 15.30-16.00:
  Pause
   
 • 16.00-17.00:
  Sesjon 4
Tid: 
Torsdag, november 23, 2017 - 09:30