Fagutvalgene for digitalisering i forskning og høyere utdanning: Oppstartsmøte

– Jeg har stor tro på at fagutvalgene, i kombinasjon med Digitaliseringsstyret, vil bidra til enda tettere IKT-samarbeid i UH-sektoren. Sammensetningen av fagutvalgene representerer både faglig spissing og bred sektorsammensetning. Med et slikt utgangspunkt tror jeg vi er godt skodd for å realisere målene i digitaliseringsstrategien, sier Tom Røtting, påtroppende administrerende direktør i Uninett.

Uninett deltar i to fagutvalg:

I tillegg deltar vårt datterselskap Uninett Sigma2 i Fagutvalg for forskning

Fagutvalgene er del av ny styringsstruktur for IKT i forskning og høyere utdanning, sammen med Digitaliseringsstyret.