Feide muliggjør trygg datadeling og digital innovasjon

Feide muliggjør trygg datadeling og digital innovasjon

Utdannings-Norge er svært digitalisert, og digital sikkerhet har fått mer oppmerksomhet enn noen gang under koronapandemien. Drøyt 1,3 millioner personer i grunnskolen, videregående skole samt i forskning og høyere utdanning bruker Feide til å logge seg inn på sine videomøter, forelesninger, læringsplattformer, eksamenssystemer, studentapp’er og en lang rekke andre IT-systemer.

For brukerne er Feide et kjent og trygt påloggingsbilde. For leverandører utgjør Feide en markedsledende og sikker inngangsport der de kan tilby sine datatjenester til utdanningssektoren. Datadeling er også en svært viktig funksjon som realiseres via Feide

Datadeling er et premiss for innovasjon  
 
- Datadeling er et stort satsingsområde i kunnskaps-Norge, og et svært viktig premiss for utvikling av framtidsrettede og moderne digitale tjenester. Sikker datadeling gjør at tilbydere av digitale tjenester og løsninger kan utvikle og gi brukervennlige tjenester til studenter, forskere og andre i utdanningssektoren. Feide sørger for slik datadeling, og innovasjonsmulighetene dette gir er svært viktig for Uninett som ansvarlig leverandør av Feide. Det forteller avdelingsdirektør Hildegunn Vada i Uninett AS.

Hildegunn Vada i Uninett AS  
Hildegunn Vada, avdelingsdirektør i Uninett AS og ansvarlig for Feide


Feide-webinar for leverandører 
 
De aller fleste skoler, høyskoler og universiteter bruker nå vår nyeste Feide-versjon, med ny teknologi som gir rom for bedre datadeling og høyere innovasjonstakt. 

Innenfor edtech-bransjen, og generelt blant tilbydere av IT-tjenester, er det mange som ikke kjenner til eller bruker Feide. Dette kan innebære at de blir stående utenfor inngangsporten til et stort marked.
 
- Ved å ta i bruk nyeste versjon av Feide kan leverandører utvikle brukertilpassede tjenester med høy sikkerhet. I november og desember holder vi tre webinarer der vi viser vi noen av mulighetene i nyeste versjon av Feide Ikke minst forklarer vi hvorfor og hvordan leverandører bør bruke "nye Feide” for å tilby sine tjenester til utdanningssektoren. Vi informerer også om videre planer for utvikling av tjenesten, forklarer Vada.  


Fordeler med nye Feide

God datadeling krever gode løsninger for API management