Feide-utfall 10.april

Feilen skyldes vedlikeholdsarbeid hos vår driftspartner som ikke gikk som planlagt, og svikt i rutiner hos både Uninett og driftspartner.

Uninett kommer tilbake med mer informasjon.

Kontakt

support@feide.no