Feide – innlogging

NB! Fra og med 1. oktober 2018 blir Feide innlogging slått sammen med tjenesten Dataporten. Nærmere informasjon om dette vil bli tilgjengelig på www.feide.no

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Med Feide får studenter og ansatte tilgang til en rekke tjenester knyttet til forskning og undervisning ved bruk av kun ett brukernavn og passord.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Feide kan brukes av organisasjoner som benytter Uninett som internettleverandør (er tilknyttet forskningsnettet) og organisasjoner som tilfredsstiller kravene til å kunne bli tilknyttet forskningsnettet. I tillegg er Feide tilgjengelig for skoleeiere i grunnopplæringen. Alle sluttbrukere må være tilknyttet en vertsorganisasjon som er med i Feide.

Forutsetninger: 

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner som skal være med i Feide må være medlem av Uninett, eller tilfredsstille kravene til å bli medlem av Uninett. I tillegg må en vertsorganisasjon som skal innføre Feide gjøre følgende:

  • Etablere gode rutiner for å sikre at personopplysninger er oppdaterte og konsistente
  • Få på plass egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene. Poenget med de tekniske løsningene er å forenkle og standardisere registrering og vedlikehold av personopplysninger
  • Inngå avtale med Feide
Beskrivelse av tjenesten: 

Feide forenkler prosessen for alle involverte ved å ta i bruk det vi kaller føderert identitetshåndtering. Det innebærer følgende:

  1. En bruker registrerer seg én gang hos sin egen vertsorganisasjon. Vertsorganisasjonen gir brukeren et brukernavn og passord, og er ansvarlig for å vedlikeholde brukerens personopplysninger. Vertsorganisasjonene er universiteter, høgskoler, forskningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere.
  2. Autentisering – det å sjekke at en bruker er den han/hun gir seg ut for å være – gjøres alltid av vertsorganisasjonen. Vertsorganisasjonen gir også tjenestene eventuelle personopplysninger. På denne måten er alle Feide-tjenester tilgjengelige for brukerne med ett brukernavn og passord. Samtidig slipper tjenestetilbyderne å registrere nye brukere, fordi de får de opplysningene som trengs direkte fra brukernes vertsorganisasjoner. Feide sørger for enkel kommunikasjon mellom vertsorganisasjonene og tjenestene.
  3. Avgjørelsen om hvorvidt en bruker skal få tilgang til tjenesten er basert på de opplysningene tjenesten får fra vertsorganisasjonen.

Føderert identitetshåndtering er altså basert på at en tjeneste stoler på den autentiseringen som gjøres av brukernes vertsorganisasjoner. Tjenestene gjør seg nytte av de opplysninger vertsorganisasjonene sitter på når det gjelder tilgangskontroll, personifisering osv.

Feide bruker denne fødererte tilnærmingen for å garantere at alle parter fortsatt har kontroll på viktige avgjørelser:

  • Vertsorganisasjoner registrerer og autentiserer sine studenter og ansatte
  • Tjenesteleverandører definerer sine egne tilgangsregler

Feide på sin side er ansvarlig for den sentrale påloggingstjenesten, og støtter både vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører. Det vil i praksis si at alle meldinger om autentisering og personopplysninger som sendes mellom vertsorganisasjonene og tjenestene, går via Feide. Feide inngår egne kontrakter med alle vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører.

Mer informasjon om Feide finnes på egne websider.

Kostnad: 

Feide er delvis finansiert via tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, og delvis gjennom brukerfinansiering.

Universiteter og høgskoler faktureres etter Uninetts betalingsmodell. Øvrige faktureres etter størrelse med volumrabatt. Ta kontakt med Feide for pris for din institusjon.

Grunnopplæringen har en betalingsmodell som har en fast pris per skoleeier avhengig av dens størrelse. For offentlige skoleeiere legges innbyggertall fra Kostra til grunn som fordelingsnøkkel. Detaljert oversikt over priser for grunnopplæringen finnes på Feides egne websider.

Tjenesteleverandører betaler en årlig tilknytningsavgift på 11 000 kroner uavhengig av antall tjenester de leverer.

Organisering av tjenesten: 

Uninett og Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utvikling, drift og utbredelse av Feide i UH-sektoren og grunnopplæringen. Det er etablert et samarbeidsråd med to medlemmer fra hver av de to samarbeidspartnerne. Kunnskapsdepartementet er observatør i samarbeidsrådet.

Gjennom samarbeidsrådet for Feide skal partene opprettholde Feide som en trygg og enhetlig IdM-løsning for sektoren og ivareta det nødvendige langsiktige perspektivet. Rådets mål er å sikre visjon, stabilitet, internasjonal harmonisering og forutsigbarhet for Feide-arbeidet.

Kontaktinformasjon: