UH-sektoren får felles IAM-tjeneste

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til ulike digitale tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Utfordringer uten felles IAM

Selv om institusjonene i sektoren i dag har fungerende systemer for brukeradministrasjon, involverer det å gi tilganger til ulike systemer og data mye manuelt arbeid. Dagens situasjon medfører en rekke risikoer, blant annet dårlig sikkerhet, lav produktivitet og potensielle brudd på lovverk og retningslinjer.

 

Vedtak i digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret vedtok 28. januar etablering av en fellestjeneste for IAM i høyere utdanning og forskning, og det ble besluttet at det skal anskaffes ferdigvare. Arbeidet skal ledes av Uninett, i tett samarbeid med sektoren.

– Vi i Uninett er veldig glade for at vi har fått i oppgave å lede dette arbeidet sammen med sektoren. IAM har stor betydning for forskere og studenter, sier avdelingsdirektør for tjenesteplattform Hildegunn Vada.

Gevinster ved felles IAM

En felles IAM-tjeneste vil bidra til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren fordi det tilrettelegger for standardisering og fellestjenester. Det vil også forbedre samhandlingen på tvers av institusjoner, samt heve informasjonssikkerheten i sektoren som helhet.

For det enkelte universitet eller høyskole vil en felles IAM-tjeneste gi følgende gevinster:

  • Effektivisering gjennom automatisering og standardisering av prosesser
  • Bedre informasjonssikkerhet
  • Bedre etterlevelse av lovverk og standarder
  • Bedre brukeropplevelser for sluttbrukerne

Hva skjer videre?

– Vi er nå i gang med å gjøre en anskaffelse av en IAM-løsning. Deretter skal vi innføre det ved Universitetet i Bergen, som er første institusjon ut. Så kommer resten av sektoren etter det, forklarer Vada.

 

Mer informasjon

Om prosjektet for identitet- og tilgangsstyring (IAM)

Bakgrunn for IAM-prosjektet

Organisering av IAM-prosjektet

Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren