Innføring av felles IAM går som planlagt

Felles IAM: Minimal forsinkelse på tross av uforutsette hindringer

Innføring av felles system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) er i full gang, med Universitetet i Bergen som pilot. Konsekvenser av Schrems II-dommen er tatt høyde for, og Covid 19 har bydd på en rekke utfordringer for selve prosjektgjennomføringen. Likevel går IAM-prosessen i henhold til oppsatt tidsplan, og forsinkelsen er på kun 6-8 uker.

- Innføring av store fellestjenester som IAM vil alltid innebære uforutsette hendelser. 2020 har vært et eksepsjonelt år på flere måter, men jeg er svært fornøyd med hvordan prosjektledelsen og UiB som pilotinstitusjon har håndtert konsekvensene både av Covid 19 og
Schrems II-dommen. Summen av utfordringer kunne medført store forsinkelser for innføringen av IAM. Det har vi derimot unngått på grunn av svært smidig og effektivt prosjektarbeid, sier avdelingsdirektør i Uninett, Hildegunn Vada.

Konsekvenser av Schrems II for Uninetts tjeneste Feide
 

Data lagres i Norge

Etter en bred anbudsprosess ble amerikanske Identity Automation valgt som leverandør av felles IAM-system. Lagring av data i IAM-systemet skulle etter planen skje på Amazons datasenter i Stockholm. Som konsekvens av Schrems II-dommen måtte man foreløpig skrinlegge denne planen og komme opp med ny lagringsløsning mens vi venter på avklaringer rundt hva dommen i praksis vil bety.

Uninett og Identity Automation signerte kontrakt for felles IAM i mars 2020

Foto: Uninett AS. Identity Automation på ukesbesøk hos Uninett AS like før Korona-pandemien traff Norge. Fra venstre: Joseph Kelly, (VP Delivery, Identity Automation), Tom Røtting (Adm.dir., Uninett) Andreas Solberg, (CTO, Uninett), Hildegunn Vada, (Avdelingsdirektør Uninett), Kjell Sivertsen (Prosjektleder Uninett).

Kontrakt signert - Pilotering av felles IAM ruller videre

- Enn så lenge kjenner vi ikke til alle konsekvenser av Schrems II-dommen - der er vi i samme båt som alle andre som benytter leverandører fra en ikke-europeisk tredjepart. Derfor oppretter vi nå infrastruktur for å lagre alle IAM-data hos Universitetet i Bergen i stedet for på Amazon sitt datasenter i Stockholm. Dette gjør vi for å kunne fortsette det gode arbeidet med minst mulig forsinkelser og samtidig sikre et godt personvern, forteller Hildegunn Vada.


Til nettsiden om felles IAM

Fordeler med felles IAM