Fiberkabel til Ny-Ålesund under etablering

UNINETT har inngått kontrakt med Global Marine Systems for arbeidet med  legging og ilandføring av fiberkablene.  Høsten 2013 har man gjort forberedelser ved landpunkt og på havbunnen, og leggingen av selve fiberkablene er planlagt ferdigstilt høsten 2014.

Les mer her

Pressemelding fra Global Marine Systems 21.oktober 2013