UNINETT legger optiske sjøfiberkabler mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund

UNINETT har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sørge for etablering av 2 fiberkabler mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Forskningsmiljøet, og spesiellt klimarelatert forskning, i Ny-Ålesund har økende behov for internett-kapasitet, og det er nettopp det som har vært drivende for at dette prosjektet kom i gang.
 

Siste nytt, pr. 28/9:
Begge sjøfiberkablene er installert, og testet i sine respektive nodebuer med OTDR-målinger.
Testresultater godt innenfor minstekravene.

Her sees skipet 29 august i Longyearbyen rett før det starter pløyingen av første kabel mot Ny-Ålesund.
Til venste sees Viking Explorer, forskerbåten fra UNIS, som i dette prosjektet er rigget som dykkerfartøy.

 

Ny-Ålesund har et stort internasjonalt forskningsmiljø, der det foregår svært viktig forskning på en rekke områder. Blant annet er Ny-Ålesund et viktig globalt referansepunkt i det såkalte VLBI-nettverket for høypresisjons posisjonering og gir viktige data for eksakt global tidsangivelse.
Neste generasjons antennesystemer for slike målinger produserer kontinuerlig nærmere 10 gigabit per sekund og det er forventet at dette vil øke i årene som kommer. Det stiller store krav til overføringskapasitet ettersom dette skal overføres "live" til et VLBI-senter i Tyskland.

Enorm linjekapasitet
Fra før av har forskningsmiljøet i Ny-Ålesund sin internettforbindelse via en radiolink mot Longyearbyen. Denne løsningen gir på langt nær ønsket båndbredde og krever i tillegg et dieselaggregat i full drift på en relestasjon oppe på fjellet, så når fiberkablene er på plass og i drift våren 2015 vil radiolink-sambandet avvikles.

Det nye sambandet vil få signifikant større kapasitet enn dagens radiolink mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.  Neste generasjons optisk ende-utstyr vil kunne gi enda mer kapasitet enn det som nå er standard. Skalerbarheten er med andre ord enorm, noe som gir forskningen den kapasitet den trenger i et langsiktig perspektiv. Høy nettkapasitet endrer også måten forskningen kan jobbe på, for eksempel ved at større mengder utplassert måleutstyr kan formidle store datamengder til forskere som sitter andre steder på kloden og analyserer resultatene.

ROVDe fiberoptiske kablene blir 26.5 mil lange, og skal pløyes ned  2 meter under havbunnen alle steder det er teknisk mulig.
Fra Longyearbyen og inn til fastlandet ligger det allerede fiberoptiske kabler. Disse ble lagt i 2004. Ny-Ålesund får dermed rask fiberforbindelse helt til fastlandet så snart sjøfiberkablene er koblet opp.

I og med at sjøfiberkablene legges i arktiske strøk, med spesielle miljøkrav, isfjell m.m. så har forundersøkelsene og forarbeidet vært ekstra omfattende. En rekke tillatelser har måttet komme på plass og havbunnen har vært scannet med sonar-utstyr for å finne de optimale rutene for sjøfiberkablene. Ikke minst har man krav om å holde seg minst 100 meter unna verneverdige objekter, både på land men også nede på for eksempel 400 meters dyp.

Horisontal Directional DrillingDer kablene skal komme opp av havet er det boret ned rør fra land og ut på cirka 20 meters dyp. Dette først og fremst for å beskytte kablene mot bevegelser i strandsonen under vinterstormer, men også mot isformasjoner som potensiellt kan skade kablene.

 

 

Vi planlegger for at sjøfiberkablene har erstattet dagens radiolink mot Longyearbyen mars/april 2015.


 

 

Se også:

Kontakt: