Uninett har etablert optiske sjøfiberkabler mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund

Norsk og internasjonalt forskningsmiljø i Ny-Ålesund på Svalbard har økende behov for internettkapasitet. Dette gjelder blant annet klimarelatert forskning. Store datamengder samles inn og krever stor kapasitet til nett, lagring og beregning, på en sikker, stabil og robust måte. For å tilrettelegge for slik forskning og datainnsamling i nordområdene fikk Uninett i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sørge for etablering av to fiberkabler mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Begge sjøfiberkablene er nå installert, testet og i aktiv bruk.

Bakgrunn
Ny-Ålesund på Svalbard har et stort internasjonalt forskningsmiljø, der det foregår svært viktig forskning på en rekke områder. Blant annet er Ny-Ålesund et viktig globalt referansepunkt i det såkalte VLBI-nettverket for høypresisjons posisjonering og gir viktige data for eksakt global tidsangivelse. Neste generasjons antennesystemer for slike målinger produserer kontinuerlig nærmere 10 gigabit per sekund og det er forventet at dette vil øke i årene som kommer. Det stiller store krav til overføringskapasitet ettersom dette skal overføres "live" til et VLBI-senter i Tyskland.

Enorm linjekapasitet
Tidligere hadde forskningsmiljøet i Ny-Ålesund sin internettforbindelse via en radiolink mot Longyearbyen. Denne løsningen ga på langt nær ønsket båndbredde og krevde i tillegg et dieselaggregat i full drift på en relestasjon oppe på fjellet. Med nye undersjøiske fiberkabler på plass kunne radiolink-sambandet avvikles.

Det nye sambandet gir signifikant større kapasitet enn den tidligere radiolinken mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.  Neste generasjons optisk ende-utstyr gir langt bedre kapasitet. Skalerbarheten er med andre ord svært høy, noe som gir forskningen den kapasitet den trenger i et langsiktig perspektiv. Høy nettkapasitet endrer også måten forskerne kan jobbe på, for eksempel ved at større mengder utplassert måleutstyr kan formidle store datamengder til forskere som sitter andre steder på kloden og analyserer resultatene.

ROV
De fiberoptiske kablene er 26.5 mil lange, og ble pløyet ned under havbunnen. Fra Longyearbyen og inn til fastlandet lå det allerede fiberoptisk kabler, etablert i 20004. Ny-Ålesund fikk derfor rask fiberforbindelse helt til fastlandet så snrt sjøfiberkablene var ferdig etablert.

I og med at sjøfiberkablene ligger i arktiske strøk, med spesielle miljøkrav, isfjell m.m. var forundersøkelsene og forarbeidet ekstra omfattende. En rekke tillatelser måtte komme på plass og havbunnen ble scannet med sonar-utstyr for å finne de optimale rutene for sjøfiberkablene. Det er krav om å holde seg minst 100 meter unna verneverdige objekter, både på land og havbunn.

Horisontal Directional DrillingDer kablene kommer opp fra havet ble det boret ned rør fra land og ut på cirka 20 meters dyp. Dette var først og fremst for å beskytte kablene mot bevegelser i strandsonen under vinterstormer, men også mot isformasjoner som potensielt kan skade kablene.

Kontakt: