Løst: Flytting av hovedknutepunkt i Oslo

Start: 18.11.19 kl. 15.00
End: 22.11.19 kl. 20.00

kontakt@uninett.no 

Uninett har i over 20 år hatt et sentralt tilstedeværelsespunkt i Oslo sentrum i St. Olavs plass 5, huset av UiO.  Dette er samme sted som der NIX2 er huset.  Fordi bygget skal totalrenoveres og UiO skal flytte ut må vi følge med på lasset, så i uke 47 (18 november - 22 november) planlegger vi å flytte alle samband som i dag ender opp i denne installasjonen til en ny installasjon i et bygg ved Tullinløkka, fremdeles med UiO som husvert.

Hvordan flytte et trafikkert veikryss på nettet?

En del nettutstyr inkludert ny hovedruter er allerede på plass i den nye installasjonen, men en stor del stamnett- og kunde- samband vil måtte flyttes koordinert mellom sluttkunde, sambands/ fiberleverandør og Uninett.  Planlegginga av disse flyttingene er allerede kommet langt.

Noen kunder vil få levert nye fibersamband, og må patche om i sin ende.  Andre kunder vil bare se "fjern ende" endre seg etter noe nedetid på enkeltsamband, og disse endringene tar vi sikte på å gjøre etter normal arbeidstid.  Noen kunder har feiltolerant oppsett, og vil ikke "ramle av nett" under arbeidet, andre er ikke så vel forspent.

Vi kontaker alle berørte kunder
Alle direkte berørte kunder vil bli direkte kontaktet av oss når vi nærmer oss tidspunktet for arbeidet -- i øyeblikket er det noe uklart nøyaktig når hvert enkelt samband vil bli flyttet.  Her venter vi på endelige bekreftelser og avtaler med sambands/ fiberleverandørene.

De berørte kundene vil være:

 • Arkitekthøgskolen
 • Arkivverket Oslo
 • BI
 • Høgskolen Kristiania
 • Kompetanse Norge
 • Meteorologisk Institutt
 • Miljødirektoratet
 • NIBIO Oslo
 • NLA Høgskolen, Oslo
 • NTNU avdeling Oslo
 • Nasjonalbiblioteket avdeling Oslo
 • Nasjonalmuseet
 • Norges Handelshøgskole (AFF)
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • OsloMet (redusert feiltoleranse + privat 10G til Kjeller) Riksantikvaren SINTEF Oslo (->Porsgrunn) Snap TV
 • Universitet- og Høgskolerådet
 • Universitetet i Oslo
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsetaten i Oslo
 • VID Oslo, Diakonhjemmet
 • VID Oslo, Diakonova

I tillegg skal ca. 17 stamnettsamband flyttes fra den gamle til den nye installasjonen.

Dette er med andre ord ingen liten operasjon, og selv om vi vil forsøke å minimalisere nedetid for alle kunder ber vi om forståelse for at noe nedetid må påregnes, og at feiltoleransen (også for brukere utenfor Oslo-området) i noen perioder vil være noe redusert.