Foodle utfases

Uninett faser ut Foodle som tjeneste.

Foodle har vært en tjeneste der hovedformålet har vært å eksperimentere og pilotere nye konsepter knyttet til autentisering og Single Sign-On. Skulle man løftet Foodle opp til dagens forventninger knyttet til funksjonalitet og brukeropplevelse, ville det krevd mye ressurser. Uninett har derfor besluttet at tjenesten skal avvikles.'

Fra 1. april 2018 vil man ikke lenger kunne opprette en ny foodle, og fra 1. juli 2018 kan man ikke lenger svare på en opprettet foodle. Mot slutten av 2018 skal tjenesten avvikles fullstendig.

Doodle, Google Forms og Microsoft FindTime er eksempler på tjenester som kan erstatte Foodle ved planlegging av møtetidspunkt og påmelding til arrangementer. 

Spørsmål knyttet til dette kan sendes til kontakt@uninett.no