Forelesningsopptak, komplett system – Kaltura

NB! Tjenesten er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Se www.unit.no

Kaltura er et system for transkoding, forvaltning og publisering av digital video.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan bestilles av alle organisasjoner som benytter Uninett som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfellene være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig for alle.  

Forutsetninger: 

Institusjoner som ønsker å bruke tjenesten må benytte Uninett som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten omfatter ikke verktøy for å produsere eller editere video.

Kostnad: 

Prisen for tjenesten beregnes etter antall studenter (FTE) ved virksomheten. Fulltidsekvivalenter (FTE) hentes fra http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/

Prisen påvirkes i tillegg av hvilke applikasjoner virksomheten ønsker.

Bestillingsinformasjon: 

Mediasite bestilles fra Unit, tlf. 73 55 79 00.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten koordineres av UNINETT i Norge og drftes av NORDUnet på vegne av høyere utdanning i Norden.

Pålitelighet: 

Tjenesten driftes av NORDUnet, som opererer med følgende tjenestenivå: www.nunoc.net/nunocweb/service_levels

Kontaktinformasjon: