Forelesningsopptak, komplett system – Kaltura

NB! Forvaltningen av denne tjenesten ble overført fra UNINETT til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan fra og med 1. januar 2018.

Kaltura er et system for transkoding, forvaltning og publisering av digital video.
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan bestilles av alle organisasjoner som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.

Sluttbrukere av tjenesten vil i de fleste tilfellene være studenter ved disse institusjonene, men opptak gjort med systemet kan gjøres tilgjengelig for alle.  

Forutsetninger: 

Institusjoner som ønsker å bruke tjenesten må benytte UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten omfatter ikke verktøy for å produsere eller editere video.

Kostnad: 

Prisen for tjenesten beregnes etter antall studenter (FTE) ved virksomheten. Fulltidsekvivalenter (FTE) hentes fra http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/

Prisen påvirkes i tillegg av hvilke applikasjoner virksomheten ønsker.

Bestillingsinformasjon: 

Mediasite bestilles fra UNINETTs orakeltjeneste på e-post kontakt@uninett.no eller telefon 73 55 79 00.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten koordineres av UNINETT i Norge og drftes av NORDUnet på vegne av høyere utdanning i Norden.

Pålitelighet: 

Tjenesten driftes av NORDUnet, som opererer med følgende tjenestenivå: www.nunoc.net/nunocweb/service_levels

Kontaktinformasjon: