- Fornuftig å etablere og ta i bruk statlige fellesløsninger

Bakgrunnen for oppslaget i Khrono er at den felles anskaffelsesprosessen er utsatt for andre gang. Utsettelsen skyldes at partene ønsker å utrede muligheten for at DFØ, som statlig aktør, kan levere de administrative systemene som universitetene nå trenger. Direktør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen er prosjektleder for anskaffelsen:

— Spørsmålet er om DFØ kan være en strategisk partner for oss når det gjelder administrative systemer. Det skal vi jobbe videre med å få en avklaring på, sier Bernstrøm til Khrono.

I tråd med IKT-strategi for UH-sektoren og delstrategi for administrative systemer
UNINETTs direktør for tjenester og leveranser, Olav Isak Sjøflot, forteller i intervjuet at UNINETT har vært sekretariat for utarbeidelsen av forslaget til IKT-strategi for UH-sektoren , deriblant en en egen delstrategi; IKT-strategi for administrative tjenester

— Som det fremgår av denne, er ambisjonen på sikt å komme frem til en felles systemportefølje innenfor det administrative området, og det viktige arbeidet som gjøres innenfor BOTTs ERP-anskaffelse er ment å danne en vesentlig del av grunnlaget for denne nye felles plattformen, beskriver Sjøflot.

Et fornuftig grep
Sjøflot poengterer at UNINETT ikke vil kunne fremstå som noen kommersiell leverandør og heller ikke levere anbud på en slik anskaffelse:

— Vi er heleid av Kunnskapsdeptartementet og kan ikke levere anbud i konkurranse med kommersielle leverandører, beskriver han og legger til:

— Vi synes videre det er fornuftig å etablere og ta i bruk statlige fellesløsninger så langt dette er hensiktsmessig og vi er positive til at BOTT ser nøye på om DFØs tilbud også kan være dekkende for norsk UH-sektor. Det er uansett viktig å utfordre og videreutvikle tilbudet fra DFØ totalt sett, og norsk UH-sektor vil, som en stor og krevende kunde, kunne være med å løfte DFØ også til nytte for andre sektorer, forklarer Sjøflot.

Les hele oppslaget i Khrono