Forskning og utdanning kobles sammen globalt

Gjennom NORDUnet deltar UNINETT sammen med de øvrige nordiske forskningsnettene i initiativet Global Network Architecture (GNA).

GNA definerer en referansearkitektur og utarbeider et veikart for nasjonale og regionale forskningsnett for å gi ende-til-ende støtte til forskning på en sømløs måte. Målet er å etablere neste generasjons globale sammenkobling av nettverk for forskning og utdanning.

Visjonen er globalt samarbeid

GNA innebærer en ambisjon om globalt samarbeid mellom forskningsnett på alle kontinenter. Dette vil også gjøre forskningsnettene i stand til å samarbeide om internasjonal båndbredde.

For en kort introduksjon av GNA, se denne videoen.

Ved å være tilknyttet UNINETT har norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner forbindelse med institusjoner over hele verden gjennom dette globale samarbeidet.

Mer informasjon om GNA: https://gna-re.net/