Tjenester overført til Unit

1. januar 2018 ble Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning opprettet. Uninetts tjenester innenfor administrative og undervisningsnære systemer ble overført i sin helhet til direktoratet.  Se www.unit.no. Tjenestene det gjelder ligger pt. listet i menyen.