Forskningsnettet og campusnett

Uninetts mål er å levere det beste nettet til norsk forskning og høyere utdanning. 

Gjennom innovasjon og utvikling innenfor netteknologi og system- og tjenesteinfrastruktur, skal vi ligge i forkant av institusjonenes og brukernes behov når det gjelder funksjonalitet og kapasitet i stamnettet. I samarbeid med institusjonene skal vi bringe kapasiteten og funksjonaliteten helt fram til den enkelte bruker.

Vi skal sørge for at alle universiteter og høgskoler til enhver tid har sikre nettforbindelser med tilstrekkelig kapasitet. Vi skal supplere dette med å videreutvikle trådløse løsninger for å sikre studenter og ansatte optimal mobilitet. Sammen med institusjonene skal vi arbeide med de beste løsningene for utbygging, drift og overvåking av campusnett.

Les mer om:

Forskningsnettet

Fiberkabel til Ny-Ålesund