Om forskningsnettet

Forskningsnettet er internettforbindelsen innenfor forsknings- og utdanningssektoren i Norge, og leveres og drives av Uninett. Dette er et høykapasitetsnett som forbinder de interne IT-nettene til forsknings- og utdanningssektoren i Norge. Videre har forskningsnettet forbindelse til andre nett, både til kommersielle nett i Norge og til internasjonale forskningsnett. Forskningsnettets kapasitet, tilgjengelighet, redundans og sikkerhet holder et meget høyt nivå.

Høy kapasitet og stor driftssikkerhet

Kjernen i det norske forskningsnettet er et hybrid nettverk som består av et fleksibelt optisk transportnett der dedikerte kanaler på 1 og 10 gigabit pr. sekund enkelt kan settes opp. Dette gir Uninetts kunder muligheter til å sette opp høykapasitetsforbindelser mellom særlig krevende applikasjoner, for eksempel i forbindelse med:

  • tungregning
  • distribuert lagring av store datamengder
  • høyoppløselig sanntids video
  • eVLBI/radioastronomi

Den optiske kjernen i nettet danner også grunnlaget for hovedlinjene på 10 gigabit pr. sekund i det delte IP-nettet - et nett som er koblet i ringstrukturer, det vil si med flere linjer til samme punkt. Dette gir økt driftssikkerhet og oppetid, og minsker sjansen betydelig for å miste nettforbindelsen hvis enkeltsamband skulle falle ut.

Robusthet og oppetid

Uninett har et felles driftssenter for nett og tjenester som er tilgjengelig for kundenes IT-driftspersonell 24/7. Nettstrukturen er bygget for å gi optimal redundans til lav kostnad ved at en kundes primære tilkobling i noen tilfeller er en annens reservevei i tilfelle nettbrudd. Ikke bare linjeføringene, men også valg av endepunkt for linjene, er med på å sørge for dette: maskinvarefeil eller et lokalt strømbrudd som rammer en nettnode skal ikke kunne ta ned begge rutene til en kunde som er tilknyttet en ringstruktur.

Funksjonalitet

Uninett tilbyr en rekke nettjenester og støttefunksjoner som kundene valgfritt kan benytte seg av. Blant disse er fellesløsninger utviklet i samarbeid med kundene som gjør det mulig for universitets- og høgskolesektoren i Norge å ta ut betydelige gevinster både i form av reduserte utgifter og som tilpassede løsninger utenfor rekkevidde for en enkelt kunde.

Ny netteknologi tas tidlig i bruk i samarbeid med nettforskningsmiljøene blant kundene, og overføres til produksjonsnettet så snart erfaringen fra denne bruken viser at det er teknisk mulig uten skade for eksisterende trafikk.