Fiberforbindelse er kritisk infrastruktur for superdatamaskiner

Forskningsnettet er kritisk infrastruktur for bruk av verdens største superdatamaskiner

I 2021 settes Lumi, en av verdens kraftigste datamaskiner, i produksjon. Supercomputeren er plassert i Kajaani i Finland og vil være av uvurderlig hjelp for forskere som trenger svært høy beregningskapasitet for sine forskningsdata. Dette gjelder for eksempel innenfor meteorologi, klima, cybersikkerhet, persontilpasset medisinering, og en lang rekke andre forskningsdisipliner. Lumi-anlegget realiseres gjennom et felleseuropeisk prosjekt med flere deltakende land, der Norge bevilger 40 millioner kroner i regi av Uninetts datterselskap Sigma2

Superdatamaskiner og store tungregneanlegg trenger svært robust infrastruktur for å kunne fungere og oppnå sitt fulle potensiale. Kjøling av anlegget er kritisk. Det samme er stabil strømforsyning. Sist, men ikke minst må nettforbindelsen til og fra anlegget være i verdensklasse.

Nettinfrastrukturen en forutsetning for superdatamaskiner

- Det er ikke tilfeldig at Lumi-anlegget ble besluttet plassert i Kajaani, Finland. Området tilbyr kjøling og strømforsyning gjennom klimavennlig vannkraft. Området har også et svært godt utbygd forskningsnett, som er et direkte resultat av felles nordisk samarbeid om verdensledende nettinfrastruktur, Det sier Olaf Schjelderup, avdelingsdirektør for stamnett i Uninett AS.

Hjelper forskerne med redusert tidsforsinkelse

- Uninett har i år etablert fiberlinjer fra Trondheim i retning Sundsvall, og derfra videre til både Stockholm og over til Finland. I 2021 produksjonssetter vi en direktelinje fra Tromsø, via Skibotn, til Finland. Disse oppgraderingene reduserer tidsforsinkelsen i nettet ytterligere, og helt konkret øker det nettkapasiteten til og fra Lumi-anlegget, forklarer Schjelderup.

Kan ikke ta verdensledende nett for gitt

Helt siden 1976, da kloke hoder fant ut at datamaskinene på norske universiteter burde kunne snakke sammen via et nettverk, har forskningsnettet eksistert i Norge. På lik linje med at vi gjerne tar vann, vei og strøm for gitt, tar vi gjerne også internett for gitt.

- Helt fram til starten av 1990-tallet mente mange at internettet ville forsvinne like raskt som det oppsto. Etter et par ti-år som innovatør og prosjektorganisasjon ble Uninett etablert som aksjeselskap i 1993 Man så at internett-teknologien ville bli særdeles viktig for utdanning og forskning i framtida, og at selskapet måtte kunne operere proaktivt, forutsigbart og effektivt i et ungt, kommersielt fibermarked. I dag er forskningsnettet verdensledende på hastighet, oppetid og sikkerhet. Det skal det fortsette å være, og derfor gjør vi kontinuerlige oppgraderinger, ikke bare til Finland, men i hele Norge og mot alle våre utenlandsforbindelser, forteller Olaf Schjelderup.

Olaf Schjelderup, Uninett AS

Olaf Schjelderup, avdelingsdirektør, Uninett AS
 

Nyhetssak om Lumi fra Sigma2 20. oktober 2020

Sjokkdigitalisering: Akutt behov for fiberutbygging

Om Forskningsnettet