Forskningsnettet ytterligere styrket i nord: ny IKT-infrastruktur ved Samisk høgskole

Samisk høgskole feiret denne uken at de har fått oppgradert og fornyet nettlinje som del av forskningsnettet fra Uninett AS.

Samisk Høgskole ligger i Kautokeino og rekrutterer studenter fra hele Sápmi. Høgskolen er en del av den norske universitetets- og høgskolesektoren. De tilbyr samisk-relaterte studier på bachelor- master- og PhD-nivå.

Hele "Finnmarksringen" oppgradert
Nettforbindelsen til Samisk høgskole er del av den såkalte «Finnmarksringen», drevet av Uninett AS.  I løpet av sommeren og høsten har høgskolen fått oppgradert sin nettforbindelse ved hjelp av to helt separate linjer til campus. Linjekapasiteten er på 10 gigabit og forbindelsen er nå redundant. UiT-Norges arktiske universitetet har bistått som koordinator i prosessen. Oppgraderingen innebærer forøvrig at hele "Finnmarksringen" nå er på 10 gigabit mellom Tromsø - Alta - Kautokeino - Utsjok, inklusive avgreining til Finland, og videre til Kirkenes og Hammerfest.

Avgjørende infrastruktur for digital utvikling
Oppgraderingen ble denne uken feiret hos Samisk høyskole i Kautokeino.
- Vår nye IKT infrastruktur har nå blitt mer robust. Oppgraderingen er helt avgjørende for at vi skal kunne henge med i den digitale utviklingen, og samtidig fylle kravene knyttet til effektivitet, økt kompleksitet og cybersikkerhet, forteller Direktør ved Samisk høgskole, Johan Ailo Kalstad.
Opp i skyen sammen med UiT
I løpet av 2020 skal Ikt-infrastrukturen ved høyskolen over på en mer skybasert serverdrift, og driften skal integreres mer med infrastrukturen ved UiT. Samisk høgskole sin nye, redundante nettlinje via forskningsnettet muliggjør en slik ny driftsform.

- Oppgraderingen som nå er gjennomført av Uninett AS er avgjørende for at Samisk høgskole skal kunne bestå som en selvstendig og robust høgskole også i fremtiden, og samtidig tilfredsstille forventninger og krav til en effektiv og sikker digital infrastruktur i kunnskaps-Norge. Videre kan vi nå iverksette planene om å gjennomføre digital eksamen og å ta i bruk eduroam , sier Kalstad.