Forslag til IKT-strategi for utdanning levert til KD

Det er store og komplekse spørsmål som skal avklares, og noen diskusjoner vil muligens fortsette til høsten parallelt med at de øvrige delstrategiene skal meisles ut.

Infrastruktur er første tema ut til høsten. En gruppe IKT-ansatte fra ulike institusjoner i sektoren er invitert til et arbeidsmøte i september, der foreliggende strategiutkast vil bli tema. I tillegg er arbeidet med administrative tjenester, informasjonssikkerhet og områdene organisering og styring startet opp.

Innspill og kontaktinformasjon

Alle interesserte kan gi sine innspill til prosessen.

•             Les mer om mandatet for arbeidet og få tilgang til dokumentene i saken 

•             Kontakt arbeidsgruppas sekretariat: ikt-strategi@uninett.no