Forvaltning av tjenesten lønn- og personalsystem

Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) har sammen med sine underleverandører ansvar for forvaltning av SAP HR. Det holdes tre faste oppfølgingsmøter mellom UNINETT og DFØ per år.
 

Brukerstøtte for SAP

Brukerstøtte er organisert slik:

  • Superbruker på hver vikrsomhet har ansvar for 1. linje
  • DFØ Stavanger er 2. linje
  • DFØ sentralt er 3. linje

Som støttesystem for dokumentasjon og behandling av saker brukes Solman, et system som leveres som del av SAP. Alle superbrukere kan legge inn saker i dette systemet. I tillegg har UNINETT en bruker for saker av teknisk karakter (i hovedsak grensesnitt).

 

Rutiner og tips

Rutinebeskrivelse for avstemming mellom SAP HR og UBW/Agresso med avstemmingsskjema.

 

Endringsbehandling  - UNINETT koordinerer

Felles endringsønsker fra universitet- og høgskolesektoren koordineres av UNINETT og behandles etter et fast mønster avtalt med DFØ. Endringsønsker behandles i ulike faser:

  1. Endringsønsker sendes DFØ for klassifisering via Solman
  2. Klassifiserte endringsønsker prioriteres av prioriteringsrådet
  3. Endringsønsker som det er bedt om tilbud på
  4. Bestilte endringsønsker

 

Endringsønsker og ny funksjonalitet - UNINETT koordinerer

UNINETT koordinerer prioritering av endringer og ny funksjonalitet i SAP, samt oppfølging av piloter ved implementering. Kontakt tjenesteansvarlig for mer informasjon om pågående saker.