Våre tjenester

UNINETT driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt.

Se vår tjenesteoversikt