Våre tjenester

UNINETT driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet og er departementets sektorpolitiske organ for forskningsnett og annen infrastruktur rettet mot forskning og høyere utdanning. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt.

Se vår tjenesteoversikt