Datauttrekk fra felles studentsystem – FS-konnektor

NB! Tjenesten er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Se www.unit.no

FS-konnektor er en programvare utviklet i UH-sektoren som gjør det mulig å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) til BAS, der BAS er basert på NetIQ IDM. FS-konnektor er åpen programvare, eiet av universitets- og høgskolesektoren, utviklet og støttet i sektorens regi. Et konsortium av virksomheter i sektoren leverer FS-konnektor. Sektorens eierskap og kontroll gir gevinst i form av sparte kostnader i forhold til den gamle modellen med leveranse fra en kommersiell leverandør til den enkelte virksomhet.
Hvem kan benytte tjenesten: 

FS-konnektorer kan brukes av universiteter og høgskoler som benytter UNINETT som internettleverandør.

Forutsetninger: 

Virksomhetene må bruke NetIQ IDM.

Tjenesten forutsetter tilknytning til forskningsnettet. Det vil si at virksomheten må benytte UNINETT som internettleverandør.

Beskrivelse av tjenesten: 

FS-konnektor er basert på FS grensesnitt FSWS. Produktet består av en struktur for IDBANK i IDM, og et antall IDM-moduler for konfigurering og kjøring av import fra FS til IDBANK.

Konsortiet bak FS-konnektor har et organisert opplegg for videreutvikling og andrelinje brukerstøtte. Tredjelinje brukerstøtte utføres av en kommersiell programvareleverandør.

Konsortiets administrasjonsside for tjenesten finnes her.

Kostnad: 

Kostnadene er i sin helhet dekket av konsortiets virksomheter, og kreves inn i henhold til UNINETTs betalingsmodell for økonomiske og administrative tjenester.

Organisering av tjenesten: 

Internleverandør for tjenesten er Høgskolen i Lillehammer. Konsortiet som leverer tjenesten har et prioriteringsråd med medlemmer fra de deltakende virksomhetene.

Kontaktinformasjon: