Datauttrekk fra felles studentsystem - FS-konnektor

FS-konnektor er en programvare utviklet i UH-sektoren som gjør det mulig å trekke ut data fra Felles studentsystem (FS) til  BAS, der BAS er basert på NetIQ IDM. FS-konnektor er åpen programvare, eiet av universitets- og høgskolesektoren, utviklet og støttet i sektorens regi.  Et konsortium av virksomheter i sektoren leverer FS-konnektor. Sektorens eierskap og kontroll gir gevinst i form av sparte kostnader i forhold til den gamle modellen med leveranse fra en kommersiell leverandør til den enkelte virksomhet.
Hvem kan benytte tjenesten: 
FS-konnektorer kan benyttes av universiteter og høgskoler som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet.
Forutsetninger: 

Virksomhetene må bruke NetIQ IDM.

Beskrivelse av tjenesten: 

FS-konnektor er basert på FS grensesnitt FSWS.  Produktet består av en struktur for IDBANK i IDM, og et antall IDM-moduler for konfigurering og kjøring av import fra FS til IDBANK.

Konsortiet bak FS-konnektor har et organisert opplegg for videreutvikling og 2. linje support. 3. linje support utføres av en kommersiell programvareleverandør.

 Konsortiets administrasjonsside for tjenesten finnes her.

Kostnad: 

Kostnadene er i sin helhet dekket av konsortiets virksomheter, og kreves inn i henhold til UNINETTs betalingsmodell for økonomiske og administrative tjenester.

Organisering av tjenesten: 

Internleverandør for tjenesten er Høgskolen i Lillehammer.  Konsortiet som leverer tjenesten har et prioriteringsråd med medlemmer fra de deltagende virksomhetene.

Kontaktinformasjon: