Hva med tjenestene fra UNINETT ved sammenslåinger?

Tid: Tirsdag 9. juni 2015

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

NB! Påmeldingen er nå lukket. Ta evt. kontakt på sentralbord@uninett.no ved spørsmål/etteranmeldelse

UNINETT inviterer til dagssamling tirsdag 9. juni 2015 på Radisson Blu Hotel, Gardermoen, for å drøfte problemstillinger og løsninger ved pågående og framtidige sammenslåinger mellom universiteter og høgskoler.

Se invitasjonsbrev

Agendaen omhandler selve forskningsnettet, såkalte nettnære tjenester og administrative systemer. I tillegg vil vi infomere om rådgiving og prosjektledelse som UNINETT kan tilby ved fusjonsprosesser.

Program:
(NB! merk at vi avslutter 15.30, ikke 15.00, som først annonsert) 

10.00 – 10.20 Innledning  v/Olav Isak Sjøflot, UNINETT
10.20 – 10.45 Anbefalinger og føringer fra Kunnskapsdepartementet v/Arne Lunde
10.45 – 11.00 Pause
11.00 –  11.30 Fusjonserfaringer fra v/Jan Petter Thorstensen, HBV
11.30 –  12.15 Lunsj
12.15-
12:45
Nett, telefoni og nettnære tjenester – konsekvenser v/Vidar Faltinsen, UNINETT
12.45-
13.00
Omleggingen av FS for studieavdeling og organisasjon v/Knut Løvold, FSAT
13.00-
13.30
Orientering fra BIBSYS v/Jone Thingbø, BIBSYS
13.30-
13.50
Pause
13.50-
14.20
Ledetid og overlapp – systemer i fusjoner v/Jon Strømme, UNINETT
14.20 – 15.20 Hva må gjøres og hvordan kan UNINETT bistå?, v/faggruppeledere;

  • Administrative systemer v/Elin Olsen, UNINETT, og v/DFØ
  • Studieadministrative v/Thorleif Hallèn
  • Egenproduserte v/Lars Kviteng
  • Informasjonssikkerhet i fusjonen v/Rolf Sture Normann
15.20 – 15.30 Oppsummering og avslutning v/Olav Isak Sjøflot, UNINETT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad:
Deltakelse er gratis.

Påmelding:
Denne er nå avsluttet.

Nettside om bistand ved fusjoner, samt erfaringsdeling
UNINETT jobber med etableringen av et et eget nettsted for erfaringsdeling der vi samler informasjon om IKT-relaterte konsekvenser av og bistand ved sammenslåinger/fusjoner i UH-sektoren. Her vil vi kontinuerlig publisere tips, råd og annen veiledende informasjon:

Se nærmere informasjon om dette her: www.uninett.no/fusjoner