GÉANT - det europeiske forskningsnettsamarbeidet

Alle de europeiske forskningsnettorganisasjonene samarbeider gjennom GÈANT

GÈANT består av GÈANT Association, en stiftelse eid av medlemmene, de europeiske forskningsnettene, og GÈANT Ltd., et selskap eid av stiftelsen. Denne organiseringen kom til i 2014 ved at den europeiske forskningsnettorganisasjonen TERENA skiftet navn til GÈANT Association, og overtok medlemmenes aksjer i selskapet DANTE Ltd. som så skiftet navn til GÈANT Ltd. i 2015.

GÈANT Association - europeisk forskningsnettsamarbeid

GÈANT Association (tidligere TERENA) er den europeiske interesseorganisasjonen for nasjonale forskningsnett. Uninett var medlem av TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) fra starten og før det var vi medlem av forløperen RARE fra 1987. I GÈANT er vi formelt representert gjennom vårt nordiske samarbeidsselskap NORDUnet. 

I tillegg til å koordinere det faglige samarbeidet mellom forskningsnettene i Europa har GÈANT også en viktig rolle som rådgiver til EU om den teknologiske utviklingen innen nettinfrastruktur. Utredninger som GÈANT organiserer blir gjerne omsatt til konkrete tiltak i regi av de ulike rammeprogrammene som EU administrerer.

Samarbeidet i GÈANT organiseres gjennom ulike arbeids- og interessegrupper, der Uninett deltar aktivt innenfor:

GÈANT Ltd. - driftsorganisasjon

GÈANT Ltd.  ble etablert som en ikke-kommersiell organisasjon i 1993, under navnet DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Selskapet ble etablert av de europeiske forskningsnettene for å planlegge, utvikle og drive avanserte forskningsnettverk på europeisk nivå. GÈANT Ltd.  er delvis finansiert av EU-kommisjonen og har ansvaret for utvikling og drift av det felles europeiske forskningsnettverket.

GÈANT4 - prosjektet

GÈANT-prosjektet er en europeisk suksesshistorie. I snart 15 år har det vært en sentral del av Europas e-Infrastruktur, gjennom den felles innsatsen til de europeiske forskningsnettene. Prosjektet har gitt det felles europeiske nettverket den nødvendige hastigheten og kapasiteten til å håndtere de enorme datamengdene som skapes innenfor forskningen i Europa. I tillegg har prosjektet skapt innovative tjenester for europeisk forskning og utdanning.

Uninett deltar aktivt innenfor flere delområder i prosjektet, blant annet:

Kontakt: