GÉANT rammeavtaler: minikonkurranse for felles preferert forhandler MS Azure i gang

Via forskningsnettenes europeiske samarbeid (GEANT) har UNINETTs medlemmer tilgang til rammeavtaler for følgende offentlige IaaS tjenester:

  •  MS Azure via ATEA, Comparex og SoftwareONE
  • Amazon AWS via Arcus, Comparex og TI Sparkle
  • CloudSigma, Dimension Data, Interoute

Den enkelte virksomhet kan velge å gjøre avrop på egen hånd.

For å forenkle kjøp gjennomfører UNINETT – på vegne av sine medlemmer –  minikonkurranser for å velge en felles preferert forhandler for MS Azure og en for Amazon AWS. Den enkelte virksomhet inngår kontrakt direkte med preferert forhandler.

Alle UNINETT medlem kan benytte seg av felles avrop. Dersom en virksomhet ikke ønsker å være bundet av (en av) felles avropene kan man melde seg av, både i starten og underveis. Man kan i tillegg kjøre en egen prosess for spesifikke kjøp. Det ligger ikke noen kjøpsforpliktelser i tilknytning til rammeavtalene, heller ikke ved felles avrop.  

Minikonkurransen for MS Azure ble utlyst den 5. mai. Konkurransegrunnlaget har størst fokus på opplæring og implementasjonsstøtte. Avropskontrakt med valgt leverandør kan inngås fom. 9. juni. 

Ta kontakt via <geant-cloud-sdm@uninett.no> for:

  • Spørsmål om IaaS rammeavtaler eller felles minikonkurranser
  • Å melde seg av avrop på felles preferert forhandler for MS Azure og/eller Amazon AWS
  •  Minikonkurranse-grunnlaget for MS Azure
  • Tilgang til GEANT rammeavtaler
  • Påmelding på nyhetsbrev fra UH-sky

Status for denne prosessen publiseres på UH-sky sin nyhetsbrev og blogg (https://www.uninett.no/skytjenester). Vi forventer å kunne velge preferert forhandler for Amazon AWS før sommerferien.

https://www.uninett.no/géants-rammeavtaler-på-offentlig-iaas-er-nå-tilgjengelige-uninett-medlemmer