G Suite for Education

G suite for Education er Googles kontorstøttetjenester for utdanning, levert via deres skyplattform. Ved å ta denne tjenesten inn i samarbeid med skymegleren, kan virksomhetene oppnå bedre oversikt og kontroll over bruken av tjenestene, og samtidig kunne tilby ett bredere utvalg kontorstøttetjenester til sine sluttbrukere.

Forutsetninger: 

Education-avtale: G Suite for Education 

Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal for tjenesten. Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: G Suite dpa terms

ROS: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide.

Universell Utforming: G Suite Administrator guide to accessibility dokumenterer Google sin tilnærming til universell utforming. Google har dokumentert G Suite-tjenestenes oppfyllelse av den amerikanske Section 508-standarden i Voluntary Product Accessibility Templates (VPATs). Dette tilsvarer WCAG 2.0-standardens AA-nivå, som dekker minimumskravene til Forskrift om universell utforming. Det er imidlertid ikke dokumentert full oppfyllelse av disse kravene i VPATs for flere av tjenestene, og derfor ikke oppfyllelse av kravene, uten nærmere vurdering av de relevante tjenestene. For mer om universell utforming i Google sine tjenester, se Google Accessibility-sidene.

For bruk internt hos virksomhetene gir unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, at denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av de relevante tjenestene mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for videre informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Kjernetjenestene i G Suite for Education er sentrale i Googles utvalg av undervisningstjenester for skoler. Kjernetjenestene er Gmail (inkludert Inbox by Gmail), Kalender, Classroom, Kontakter, Disk, Dokumenter, Skjemaer, Grupper, Regneark, Nettsteder, Presentasjoner, Talk/Hangouts og Arkiv. Produktoversikt er tilgjengelig på tjenestens nettsider. Leveringen av disse tjenestene er underlagt G Suite for Education-avtalen. Vedlegg til avtalen, G Suite - Services Summary, har følgende oversikt for "G Suite for Education (prior edition: Google Apps for Education)":

  • "G Suite for Education" is an edition of G Suite comprised of the G Suite Core Services, excluding Google+ and Google Cloud Search. Customers that have 5 or more End Users will receive unlimited Google Drive storage. Customers that have 4 or fewer End Users will receive 1TB of Google Drive storage for each End User. This edition also includes Classroom and Chrome Sync as G Suite Core Services.
  • "Classroom" is a web-based service that allows End Users to create and participate in classroom groups. Using Classroom, students can view assignments, submit homework, and receive grades from teachers.
  • "Chrome Sync" is a feature that allows End Users to synchronize bookmarks, history, passwords, and other settings across all the devices where they are signed in to Chrome.

Hva er forskjellen mellom G Suite og Googles gratisapper?
Med G Suite får du tilgang til en rekke tilleggstjenester for virksomheter som du ikke får med Googles gratisapper for ordinære brukere. Disse tjenestene omfatter blant annet egendefinerte virksomhet-e-postadresser av typen @virksomhetendin, dobbelt så mye lagringsplass i nettskyen for Gmail og Disk, døgnåpen brukerstøtte via telefon og e-post, 99,9 % driftsgaranti for bedrifts-e-post, kompatibilitet med Microsoft Outlook, ekstra sikkerhetsfunksjoner som 2-trinns bekreftelse og global pålogging samt administrative kontroller for brukerkontoene.

Kostnad: 

Kjernetjenestene i G Suite for Education er gratis for offentlige skoler og utdanningsinstitusjoner.

Gebyrer

Fra "Nettavtale for G Suite for Education":
11.4 Gebyrer -  Under den innledende tjenesteperioden, vil Google ikke belaste kunden gebyrer for tjenester (unntatt for G Suite Arkiv eller betalt lagring, hvis dette er aktuelt). Når partenes har inngått en gjensidig skriftlig avtale, (a) kan Google belaste kunden gebyrer for tjenester etter den innledende tjenesteperioden, og (b) Google kan belaste kunden gebyrer for en premium-versjon av tjenestene eller for ekstra funksjonalitet eller forbedringer som kan legges til tjenestene av Google (som for eksempel G Suite Arkiv eller betalt lagring, hvis dette er aktuelt).

Annonser

Kjernetjenestene i G Suite inneholder ingen annonser. Annonser kan vises i tilleggstjenester fra Google som ikke inngår i kjernetjenestene i G Suite, som beskrevet i personvernreglene for G Suite. For G Suite-brukere i grunnskolen og videregående skole kommer Google ikke til å bruke personlige opplysninger (eller informasjon som er tilknyttet Google-kontoer) til å målrette annonser.

Hvem kan benytte tjenesten: 

G Suite for Education er tilgjengelig for Videregående utdanning og formellt akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner.

Videre er tjenestene tillatt for bruk kun av 

  • ikke-kommersielle utdanningsinstitusjoner  
  • andre ikke-kommersielle foretak (som definert i relevante statlige lover) 

Tjenesten må bestilles gjennom lokal IT-organisasjon.

Bestillingsinformasjon: 

Gjennomgå dokumentasjon for planlegging og implementeringsveiledning.

Bestilling sendes via dette registreringsskjemaet.

Merk: Nettavtale for G Suite for Education, 11.5 Tjenestebruk. Kunden har ingen forpliktelse til å bruke tjenestene, og kan slutte å bruke disse på ethvert tidspunkt, uansett årsak (eller uten grunn).

Databehandleravtaler

Skolene kan velge om de vil godta tillegget om databehandling og standardkontrakten. Disse utgjør en tilleggsmetode for å overholde sikkerhetskravene i EUs personverdirektiv. Databehandleravtalen for G Suite for Education (GSFE) er tilgjengelig her - Databehandleravtaletillegg for G Suite for Education. Dette er en standard avtale som Google benytter for denne tjenesten.  Skymegler har gjennomgått standardavtalen, og dokumentert samsvar mot sjekkliste for databehandleravtaler i dette avtalespeilet.
Det er institusjonens ansvar at en gyldig databehandleravtale for GSFE blir inngått. Institusjonen må lese avtalen nøye og ta stilling til om den ivaretar institusjonens krav til kontroll med og sikring av de personopplysninger som GSFE er ment å håndtere. Nærmere informasjon om reglene for databehandleravtaler finnes her

G Suite Informasjon om personvern og sikkerhet

Merknad om personvern for G Suite for Education​

Autentisering

Feide-innlogging for G Suite er tilgjengelig. Informasjon om dette kan finnes her (veiledningen ble laget før navneendring til G Suite, men fremdeles gyldig.) 

Oppsett gjennomføres i G Suite sitt admin-konsoll:

"Send en e-post til support@feide.no om at dere ønsker å koble et Google Apps-domene til Feide, og husk at vi trenger å vite hva deres Google Apps domene er.
For produksjonsoppsettet trenger du:

Huk av:
Setup SSO with third party identity provider

Sign-in page URL:
https://idp.feide.no/simplesaml/saml2/idp/SSOService.php

Sign-out page URL:
https://idp.feide.no/simplesaml/saml2/idp/SingleLogoutService.php?ReturnTo=https://www.feide.no/

Change password URL:
URL til skoleeiers brukerstøtte eller passordside

Last opp sertifikatet du finner helt nederst på denne siden:
https://idp.feide.no/simplesaml/saml2/idp/metadata.php?output=xhtml
(idp.crt)

Huk av:
Use a domain specific issuer"

Partnere og andre kunder

Partnere i G Suite sitt partnerprogram vil kunne bistå med hjelp til innføring og tilpasninger til virksomhetenes behov.

Google Educator Group Norway:

Google for Education Training Center:

Google Cloud Training:

Andre brukere i offentlig sektor​:

  • Hordaland Fylkeskommune opprettet G Suite for Education ( da Google Apps for Education - GAFE) med domenet gskole.no i august 2015 og synket mot AD/Feide. Dette ble gjort fordi mange større skoler vegret seg mot å administrere eget domene med mange brukere. Flere videregående skoler i Hordaland hadde allerede opprettet egne GAFE-løsninger som f.eks. Arna vgs, Norheimsund vgs, Amalie Skram vgs, Stend vgs og Slåtthaug vgs. Hordaland bruker fortsatt itslearning og har i tillegg Microsoft Office 365 synket mot AD/Feide med domenet iskole.no, mest for å distribuere Office.​
  • Narvik Kommune
  • Trondheim Kommune

Integrasjoner

Canvas: https://www.canvaslms.com/canvas-google-integration/

Organisering av tjenesten: 

Skymegler er henviser.

Pålitelighet: 

99.9% (faktisk målt 99,978%) tilgjengelighet og ingen planlagt nedetid.

G Suite SLA: https://gsuite.google.com/intl/en/terms/sla.html

Les mer om pålitelighet for Google sint tjenester her: https://support.google.com/googlecloud/answer/6056635?hl=no

Support: 

Support er tilgjengelig gjennom G Suite sitt administrasjonsgrensesnitt.

Help forum: https://productforums.google.com/forum/#!forum/apps

Added value: 
Education-avtale, Formål, Databehandleravtale, ROS, FEIDE, EU
Custom category: 
Samhandling
Kontorstøtte
Kontaktinformasjon: