Veileder om GDPR er overført til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning