Ressurser for arbeidet med GDPR

På denne siden finner du maler, dokumenter og verktøy som Samarbeidsgruppen for GDPR i UH-sektoren har utarbeidet. Samarbeidsgruppen består av representanter fra UiO, UiS, UiB, UiT, NTNU, Oslo Met og NMBU. Samarbeidsgruppen ledes av Sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren.

Her finner du blant annet rammeverk for GDPR, eksempel på personvernerklæringer og databehandleravtaler.

Innhold:

Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til systemkartlegging for de viktigste systemene i UH-sektoren. Dette i henhold til Oversikt over prioriterte systemer som arbeidsgruppen har kommet frem til. Under følger lenker til de systemer som arbeidsgruppen har gått igjennom:

Øvrige ressurser vil bli publisert etter hvert som de blir ferdigstilt.

Sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren har i tillegg utarbeidet følgende veiledningsmateriale for GDPR:

Nye ressurser legges ut etter hvert som de blir ferdigstilt.