GDPR-bot fra Datatilsynet til Bergen kommune skyldes ikke Feide

– Det er riktig at Bergen kommune, som de fleste andre kommuner i Norge, bruker Feide som innloggingsløsning innenfor utdanning. Uninett ønsker imidlertid å påpeke at det omtalte datainnbruddet ikke skyldes Feide. Feide er en meget sikker innloggingsløsning, og er av regjeringen valgt som den nasjonale innloggingsløsningen for forskning og utdanning, understreker administrerende direktør i Uninett Tom Røtting.

Navnene «eFeide» og Feide sammenblandes i denne saken. Uninett har etter datainnbruddet  påpekt at det er Identum AS sin løsning «eFeide» som kom i søkelyset da personopplysninger var kommet på avveie i Bergen kommune. Identum AS er et privat IT-selskap som bistår rundt 300 kommuner med implementering av Feide. Deres host-løsning kalles eFeide.

Film: Datainnbruddet i Bergen kommune skyldes ikke Feide

Se faktainformasjon om Feide

Datainnbrudd hos Bergen kommune feilaktig koblet til Feide